Verksamheter

Rödakorsvärdar i sjukvården

Bussvärdar för sjuktransporter

Bussar mellan Hudiksvall och Gävle/Uppsala

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Kultur och samtal på Månsbacken

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Sociala gruppen

Hudiksvall

Träna svenska

Språkcafé

Delsbo

Sömnadsverksamhet

Sygrupp

Delsbo