Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Halmstad

Rödakorsvärdarna finns till hands vid huvudentrén på sjukhuset för att hjälpa till med att lotsa personer rätt, hålla handen om man är orolig och prata bort en stund när tiden i väntrummet känns lång. Vi hjälper även till att ringa efter hemtransport såsom Resam.

Hör av dig på mejl till rodakorsvard@redcross.se eller till frivilligledare Pia Eurenius på 070-2805333 eller frivilligledareTotti Björk 0702-846934 om du är intresserad av att veta mer. Vi blir gärna fler!

Kontakta verksamheten

Totti Björk

Telefon: