Verksamhet för hälsa och gemenskap

Daglediga

Våxtorp

Välkommen till våra träffar i Våxtorp. Vi träffas var tredje vecka med start 7/9 mellan kl 14 och 16.