Föreningsinformation

Digital kretsstämma

Onsdag 24 februari genomförde Bergs rödakorskrets en digital kretsstämma.  En ny styrelse valdes där kassören Lena Lindahl gick in i styrelsen.  Ulrika Eriksson sköter hemsidan och adjungeras vid behov.

Mycket av verksamheten lades på is i mars förra året vilket gör att styrelsen beslöt att förra årets verksamhetsplan gäller även för i år.

Vi hoppas förstås att kunna starta vår verksamhet igen och återkommer när  detta kan ske.

Bergs rödakorskrets styrelse 2021

Karin Melinder, ordf

Lena Lindah, kassör

Gunvor Eicing

Irene Frykeskog

Gunmari Karlin

Iman Sulaiman

Carina Åslund

Verksamhetsberättelse för Södra Jämtlands/Berg rödakorskrets år 2020