Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Ukrainaflyktingar

Föllinge

Kontakta verksamheten

Ingrid Olsson

Telefon:

Träna svenska

Språkträning