Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet Bonden

Frösön

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet Frösö strand

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Häktesbesök

Första hjälpen-grupper

Jämtland Första hjälpen-grupp

Östersund

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Sittgymnastik