Träna svenska

Ladies Villa

Efter att vi pausat verksamheten under pandemin, så startar vi upp igen den 4 april 2022.

Ladies Villa är en verksamhet där kvinnor från olika länder träffas för att träna svenska, umgås, handarbeta, fika och lära sig mer om det svenska samhället.

Måndagar kl. 13.00 – 16.00. Verksamheten har vi i Equmeniakyrkans lokaler. 

Kontakta verksamheten