Läxhjälp

Vi ger extra stöd till de som studerar, ung som vuxen.

Läxhjälp

Läxhjälp Odensalaskolan

På Mimergårdens Kunskapsverkstad är vi med och hjälper låg- och mellanstadieelever med deras läxor. De kunskaper som krävs är allmänbildning.

Mimergården, Skogsbruksvägen 79, Östersund
Torsdagar kl. 13:00–15:00