Röda Korset i Jönköpings kommun

I Jönköpings kommun fanns tidigare sex rödakorskretsar.

Dessa har gått samman i en krets för hela Jönköpings kommun:

Jönköpings kommuns rödakorskrets.

Kontakt: Röda Korset, Klostergatan 3, 553 17 Jönköping, 036-15 01 19, jonkoping@redcross.se 

Ordförande Peter Gustafsson 070-686 02 34


Vill du göra en insats?

Det behövs alltid frivilliga i våra verksamheter, till exempel i second hand-butikerna.

Vill du göra en insats inom Röda Korset i Jönköpings kommun?

Mejla jonkoping@redcross.se eller Birgit Darelid birgitdarelid@gmail.com


Vill du bli medlem?

Medlemskapet innebär att du tar ställning för våra grundprinciper, ställer dig bakom våra värderingar om medmänsklighet, handlingskraft och allas lika värde, hjälper oss att bilda opinion och uppvakta politiker för en medmänskligare värld. Tillsammans gör vi skillnad!

Röda Korsets second hand-butiker i Jönköpings kommun

 

GRÄNNA

I Gränna har Röda Korset en second hand-butik och en mötesplats.

Inlämning av gåvor när butiken har öppet. Annan tid efter överenskommelse.

Besöksadress: Brahegatan 35, Gränna

Kontakta butiken: 0390-123 06

Öppettider i butiken

Grännas second hand-butik i sociala medier:

Instagram: Second hand i Gränna

·   Facebook: Second hand i Gränna

 

HUSKVARNA

I Huskvarna har Röda Korset en second hand-butik och en mötesplats.

Inlämning av gåvor när butiken har öppet. Annan tid efter överenskommelse.

Besöksadress: Drottninggatan 15A, Huskvarna

Kontakta butiken: 036-13 83 97

Öppettider i butiken 

Huskvarnas second hand-butik i sociala medier:

Instagram: Second hand Huskvarna

 

JÖNKÖPING

I Jönköping har Röda Korset en second hand-butik och en mötesplats.

Inlämning av gåvor när butiken har öppet. Annan tid efter överenskommelse.

Besöksadress: Klostergatan 3, Jönköping

Kontakta butiken: 036-15 01 19

Öppettider i butiken

Jönköpings second hand-butik i sociala medier:

Facebook: Second hand Jönköping

Instagram: Second hand Jönköping

Facebook: Röda Korset Jönköping