Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor

Kretsar i Jönköpings kommun

I Jönköpings kommun finns flera lokala rödakorskretsar. 

Kontakt


Grännabygdens rödakorskrets

Grännabygdens rödakorskrets är en sammanslagning av Grännas, Visingsös och Ölmstads rödakorskretsar. Genom våra 160 medlemmar har vi en stark förankring i bygden. Det dagliga arbetet kretsar främst kring Mötesplats Kupan i Gränna.

Besök butiken om du vill uppleva en second hand-butik med välkomnande atmosfär och ordning och reda på produkterna som säljs.

Öppettider i butiken

Instagram: Second hand i Gränna
Facebook: Second hand i Gränna

Kontakta Grännabygdens rödakorskrets:
Butiken: 0390-123 06, Brahegatan 35,5 63 32 Gränna
Ordförande: Mony Karlsson, karlsson@tuggarp.se  


Huskvarna rödakorskrets

Huskvarna Rödakorskrets har medlemmar från Huskvarna med omnejd efter en sammanslagning av rödakorskretsarna i Huskvarna, Lekeryd och Tenhult.

Vi är omkring 43 frivilliga som arbetar med Mötesplats Kupan tillsammans med Skärstadskretsen. 

Mötesplatsen har en second-hand butik med  kläder, prylar och möbler.

Trivselträffarna är öppna för alla daglediga. Vi möts några tisdagar på våren och hösten och delar gemenskap och trivsel kring fikaborden där vi stickar, syr eller bara umgås.

Besöksadress: Second hand Mötesplats Kupan, Drottninggatan 15A, 561 31 Huskvarna, 036-13 83 97

Öppettider i butiken 

InstagramSecond hand Huskvarna

Inlämning av gåvor när butiken har öppet. Annan tid efter överenskommelse på 036-13 83 97.

Kontakta Huskvarna rödakorskrets:
rkhuskvarna@gmail.com  och Ulla-Britt Johansson 070-140 00 46, ubjkax@yahoo.se  


Jönköpings rödakorskrets  

Jönköpings rödakorskrets bildades 1916 och har idag cirka 750 medlemmar.

Vår arbetar med internationella och nationella frågor mitt i lokalsamhället – utifrån Jönköpings plats i en global värld. Kretsens verksamheter omfattar internationellt och nationellt arbete för att medverka till en bättre värld genom ett ökat engagemang för människor som flyr undan konflikt, katastrofer och fattigdom både inom och utom Sverige. Medlemmar och frivilliga som arbetar på mötesplatsen och i verksamhetsgrupperna speglar en mångfald av åldrar, etnisk tillhörighet och genus.

Kretsens mötesplats med second hand-butik finns vid Klostergatan 3 i Jönköping.  

Överskottet från second hand-butiken går till Röda Korsets hjälparbete, både i Sverige och internationellt katastrofarbete.

Öppettider i butiken

Faceboook: Röda Korset Jönköping
Facebook:  Second hand Jönköping
Instagram: Second hand Jönköping

Kontakta Jönköpings rödakorskrets:
Klostergatan 3, Jönköping, 036-15 01 19, jonkoping@redcross.se 

Ordförande: Peter Gustafsson, 070-686 02 34.


Norra Mo rödakorskrets

Norra Mo består av socknarna i Angerdshestra, Bottnaryd, Mulseryd och Norra Unnaryd.

Kretsen har 169 medlemmar, vilket innebär att drygt sju procent av befolkningen i Norra Mo är med i Röda Korset.

På landsbygden är det långt till sjukvården. Kretsen satsar därför på att öka kunskaperna i att ge första hjälpen vid hjärtstopp. Ett långsiktigt mål är att 50 procent av den vuxna befolkningen i området ska kunna ge sådan hjälp. Det tar ett par år till, men vi har hopp om att målet ska nås.

Bottnarydskastet är ett begrepp för kulstötare, spjut- och diskuskastare. Här är kretsen varje år med för att informera om Röda Korset och vår egen verksamhet. Samma gör vi vid julmarknad och hembygdsfester. Intresset brukar vara stort för att med hjälp av utlagda broschyrer kunna svara rätt på tipsfrågor om Röda Korset.

Kontakta Norra Mo rödakorskrets:
Ordförande: Jan-Erik Wendelius wendelius@live.se 036-206 68/070-538 70 39 
Sekreterare: Inga-Maj Filipsson, 070-839 79 43


Skärstads rödakorskrets

Skärstafesta är ett arrangemang som vi medverkar i för att få in pengar till Röda Korsets stora verksamhet över hela världen. Andra verksamheter för att få in pengar är bössinsamling på våren och hösten samt julmarknaden vid museet i Kaxholmen.

Flera av våra medlemmar hjälper till på second hand-butiken i Huskvarna, som går mycket bra.

Vi är även aktiva med besöksverksamhet på Skärstadal.

I samverkan med övriga kretsar inom Jönköpings kommun kan vi ibland ordna olika olycksfallskurser.

Kontakta Skärstads rödakorskrets:
Åke Haraldsson (ordförande) 072-525 61 31, Peter Björk 070-251 52 22, Barbro Hallgren 073-812 50 36, Bengt Johansson 070-608 19 45, Ulla-Britt Johansson 070-140 00 46, Sven-Åke Karlsson 076-876 12 34, Gith Kragner 070-949 15 03 och Sven Stener 070-738 16 08.


Tabergsådalens rödakorskrets

Den första rödakorskretsen i Tabergsdalen bildades 1921 med namnet Smålands Tabergskretsen och omfattade Norrahammar, Barnarp, Sandseryd och Månsarps socknar.

1945 delades kretsen och delarna fick namnen Norrahammar¬-Barnarp rödakorskrets och Tabergs rödakorskrets. 2016 slogs de två kretsarna samman under namnet Tabergsådalens rödakorskrets.

Kretsen består av cirka 200 medlemmar. Vi bedriver social verksamhet i området och medverkar i Röda Korsets insamlingar. Våra bössor finns vid kassorna i flera butiker i Tabergsådalen. Äldreboendena i området får besök av rödakorsare minst en gång varje år då vi bjuder på kaffe och underhållning. Vid jul delar vi ut julblommor. På Tabergsskolan erbjuds läxhjälp en gång per vecka under skoltid. Flera av kretsens medlemmar är värdar på Länssjukhuset Ryhov.

Vid Klostergatan 3 i Jönköping har vår krets verksamhet med Jönköpingskretsen som huvudman. Vi kan anordna kurser i första hjälpen och barnolycksfall.

Kontakta Tabergsådalens rödakorskrets:
Ordförande Berith Andersson: berith.andersson@hotmail.se  070-299 22 58
Sekreterare Lars Johansson: larsjohansson5@icloud.com 073-181 77 24