Insamling

Insamling av pengar

Grundpelaren i Röda Korsets verksamhet är insamling av pengar till olika verksamheter och katastrofer här i Sverige och ute i världen.

Vid ex en katastrof skickar det drabbade landets rödakorsförening en vädjan om stöd för sina insatser.

Vi samlar då in pengar ex via insamlingsbössor, men vi genomför även planerade insamlingar under året för att ha en beredskap.

Kontakta verksamheten