Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Insamling av pengar

Svenska Röda Korset stödjer Röda Korset i andra länder i deras katastrof- eller beredskapsarbete. Insamlingar sker genom böss- och swish-insamlingar och planerade insamlingar under året.

De insamlade medlen används i Röda Korsets hjälpverksamhet utomlands och i Sverige.

Kontakta verksamheten

kalmar@redcross.se

Telefon: