Verksamheter

Sömnadsverksamhet

Arbetsgrupp Lindsdal

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Första hjälpen-grupper

Kalmar första hjälpen-grupp

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Sömnadsverksamhet

Måndagsgruppen

Kalmar