Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Röda Korset Kalmar har en lokal krisberedskap, som gör att vi kan bistå myndigheter, organisationer, allmänheten och personer med insatser och resurser i olika situationer och kriser.

Kontakta verksamheten

kalmar@redross.se

Telefon: