Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Enligt Röda Korsets stadgar har vi i uppgift att samverka med myndigheter i samband med olyckor, kriser och katastrofer. Vi har en stödjande och komplementär roll.

Kontakta verksamheten

kalmar@redross.se