Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamhet

Att ingå i olika sammanhang är viktigt genom hela livet och ofta avgörande för både den fysiska och psykiska hälsan.

På kommunens boende och träffpunkter görs besök för att bidra till att stärka det sociala nätverket och minska ofrivillig ensamhet.

Just nu har vi bara möjlighet på ett boende. Söker nya frivilliga för att utveckla verksamheten.
Mejla gärna om du är intresserad.

Kontakta verksamheten