Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Besöksgruppen
Bor du i Kristdalabygden och vill ha besök? Vi kommer gärna hem till dig för en pratstund eller promenad. I samarbete med Svenska kyrkan. Om du vill ha besök, ring Helena Karlsson 0491 – 76 11 31. Vill du engagera dig hör av dig till Kristina Danielsson, krdanielsson@gmail.com

 

Kontakta verksamheten

Kristina Danielsson

Fler verksamheter i kommunen

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Öppet Hus