Volontärer i Röda Korset handlar och levererar mat till medmänniskor i riskgrupper.

Röda Korset i Ljungby kommun

Röda Korset Ljungby
Varje dag jobbar våra volontärer med att hjälp ska nå fram till människor i utsatthet. Det här är vår arena, det är det här vi kan. Här är vår värld.

Bli volontär

Ett par timmar av din tid kan göra stor skillnad för andra. Och för dig. Här ser du alla lediga uppdrag nära dig. Kontakta oss om du inte hittar något uppdrag, så berättar vi mer om våra verksamheter och vilka möjligheter det finns att engagera sig. Välkommen att höra av dig!

Visar 8 uppdrag av 8

Häktesbesökare på häktet i Växjö

Genom att besöka häktade  bidrar du till att  stärka skyddet för deras rättigheter . Du ger , genom samtal, medmänskligt stöd för att stärka psykisk hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande i en mycket utsatt situation.   ...
Plats: Växjö
Verksamhet: Stöd till häktade

Bli förstahjälpare!

Som Första hjälpare är din uppgift att utföra första hjälpen vilket innebär allt ifrån att ta hand om mindre skador till livräddande och livsuppehållande insatser i väntan på ambulans . Du ger även   medmänskligt stöd och psykologisk första hjälpe...
Plats: Växjö
Verksamhet: Första hjälpen- grupper

Bli workshopledare för På Flykt i Växjö

Du behövs! Volontärer är grunden i vår organisation. Som volontär hos oss är du del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Det är ett av världens största humanitära nätverk. Vi är en organisation där medlemmar bestämmer. Vi har...
Plats: Växjö
Verksamhet: Workshopledare På flykt

Läxhjälpare på Röda Korset i Växjö

Genom att vara frivillig inom läxhjälp bidrar du till att stärka barn och ungdomars förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Idag ställs höga krav på skolgång och utbildning. Där skolans resurser inte räcker till ger du extra stöd ti...
Plats: Växjö
Verksamhet: Läxhjälp

Aktiviteter för hälsa och gemenskap med äldre

Som frivillig inom den sociala verksamheten riktad mot äldre bidrar du till att bryta isoleringen och ensamheten som många äldre drabbas av. Du väljer själv utifrån din egna förmåga och tid om du vill vara frivillig i en eller flera aktiviteter, m...
Plats: Växjö
Verksamhet: Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Frivillig på Second hand

Som frivillig  butiksmedarbetare  inom Second Hand bidrar du till ett hållbart samhälle  både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Ö verskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till  Röda Korsets ...
Plats: Växjö
Verksamhet: Butik och café

Rödakorsvärdar i sjukvården

Som rödakorsvärd på akutmottagningen erbjuder du stöd till patienter och besökare som kommer till mottagningen. Ditt uppdrag är att vara ett samtalsstöd och sällskap för patienterna och anhöriga när väntan blir lång. Uppdragsbeskrivning   Du förvä...
Plats: Växjö
Verksamhet: Rödakorsvärdar i sjukvården

Frivillig i Folkhälsoresan

Folkhälsoresan är ett samarbetsprojekt mellan Clowner utan Gränser och Röda Korset som kombinerar kreativa och hälsofrämjande metoder för att motverka hälsoklyftor och minska ofrivillig ensamhet för barn, unga och äldre. Som frivillig i Folkhälsor...
Plats: Växjö
Verksamhet: Övrigt/Annat