Aktiviteter för hälsa och gemenskap med äldre

Aktiviteter för hälsa och gemenskap med äldre

Plats: Växjö

Som frivillig inom den sociala verksamheten riktad mot äldre bidrar du till att bryta isoleringen och ensamheten som många äldre drabbas av. Du väljer själv utifrån din egna förmåga och tid om du vill vara frivillig i en eller flera aktiviteter, men kommunicerar till ansvarig person om du får förhinder att utföra ditt frivilliguppdrag.

Inom den sociala verksamheten riktade mot äldre finns följande frivilliguppdrag:

Besöksvän - som besöksvän träffar du regelbundet en äldre i dennes hem. Tillsammans bestämmer ni vad ni vill göra under besöket, det kan vara att ta en fika och samtala, gå en promenad, läsa högt ur en bok eller tidning.
Träffpunkt - på en träffpunkt hjälper du som frivillig till med att ordna med fika och vara ett samtalstöd, samt se till att alla "gäster" trivs och känner sig inkluderade.
Promenadgrupp - som frivillig i en promenadgrupp går du tillsammans med andra frivilliga med en grupp äldre från ett äldreboende. Vid dåligt väder finns ofta möjligheten att göra någon aktivitet inomhus på boendet.
Medföljare - våra medföljare följer med den äldre till exempelvis affären, apoteket, vårdcentralen, tandläkaren, lasarettet. Att få möjligheten att ha ett stöd med sig kan vara avgörande för att den äldre ska kunna ta sig någonstans. Du som frivillig medföljare har en viktigt roll för den äldre.
Utflykter - Röda Korset anordnar ett par gånger om året kostnadsfria utflykter för en mindre grupp äldre, som frivillig på utflykterna är du ett stöd och ser till att alla trivs och känner sig inkluderade.

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • delta i sociala aktiviteter riktade mot äldre
 • erbjuda medmänskligt stöd till deltagarna 
 • samarbeta med andra frivilliga, bistå frivilligledaren i planering och utveckling av verksamheten.  
 • vara hjälpsam när nya frivilliga introduceras till aktiviteten. 
 • förstå och acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa råd och anvisningar för verksamheten.  
 • verka för att stämningen i frivilliggruppen är öppen och tillåtande. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • genomföra ditt uppdrag regelbundet enligt överenskommelse, gärna varje vecka.
 • delta i introduktion, kurser och regelbundna träffar med frivilliggruppen. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • vara van att möta människor med olika förutsättningar och bakgrund.
 • ha kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner.  
 • ha en god kommunikativ förmåga och kunna tala svenska.  
 • kunna skilja på egna behov och andras.  
 • ha förmåga att planera och genomföra olika typer av aktiviteter tillsammans med andra. 

Därutöver ser vi gärna att du:  

 • har kunskaper om/erfarenheter av olika kulturer, språk, funktionsvariation etc. 
 • är minst 18 år. 

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.  
 • är empatisk och har en positiv livssyn.  
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära.  
 • är öppen för återkoppling och handledning.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktperson

Marie Liljegren, Verksamhetsutvecklare socialt mot äldre
047021393
vaxjo.besok@redcross.se


Ansök