Stöd till häktade och intagna på anstalt

Vi erbjuder besök och samtalsstöd till häktade och intagna.

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Häktesbesök

Röda Korset besöker Häktet i Växjö för att bryta isoleringen och ensamheten. Som frivillig häktesbesökare möter du en människa oavsett anklagelse och du är en neutral samtalspartner som bidrar till att tiden i häktet samt övergången till friheten blir lättare. Den som sitter häktade har fråntagits möjligheten att kommunicera med sina närmaste och tiden som isolerad från omvärlden kan vara påfrestande psykiskt för individen. Det kan vara tankar om den egna situationen, familjen eller en oviss framtid som tär på den häktade. 

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Liljegren för mer information.

Tfn: 0470-213 93

Mobil: 076-020 90 04

E-post: vaxjo.besok@redcross.se

Kontakta verksamheten

Marie Liljegren

Telefon: