Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Social verksamhet riktad till äldre

Ensamma äldre och ofrivillig ensamhet
Äldres ensamhet, ofrivillig isolering och känsla av utanförskap är ett av de största sociala problemen i Sverige i dag och det växer hela tiden.  Känslan av ensamhet och isolering kan vara påfrestande både psykiskt och fysiskt. Behovet av medmänskliga insatser utöver det som samhället kan erbjuda är stort. Här är Röda Korsets sociala verksamhet ett viktigt komplement. Röda Korset är starkt engagerade i äldrefrågorna i Växjö kommun. Flera av rödakorsgrupperna i Växjö kommun har en social verksamhet för äldre på den egna orten. Ett besök eller samtal från Röda Korset ger ett avbrott i ensamheten och isoleringen och kan betyda mycket för individen. 

Bryt din egen isolering
Hos oss kan du få hjälp om du är känner dig ensam eller är isolerad i hemmet. Ett besök eller samtal från någon av Röda Korsets volontärer kan göra din vardag lite lättare och mer meningsfull. Kontakta oss för mer information på tfn: 0470 - 213 93.

Vill du bli volontär?
Röda Korset i Växjö har flera olika aktiviteter som du kan vara volontär på. Välj det som du tror skulle passa dig. Hur mycket tid du vill lägga på ditt volontäruppdrag bestämmer du själv i samförstånd med Röda Korsets volontärsamordnare.

Våra aktiviteter inom social verksamhet för äldre:

Besöksvänner
Äldre har möjlighet att en gång i veckan få hembesök av en av Röda Korset volontärer vare sig den äldre har eget boende eller bor på särskilt boende. Vad man gör under dessa besök kommer man själva överens om. Det kan vara att ta en promenad, prata över en kopp kaffe eller en stunds högläsning. 

Aktiviteter på äldreboende
På flera äldreboenden ordnar vi fikastunder, högläsning och promenadgrupper. Högläsningen är i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Stadsbiblioteket.

Träffpunkter
Runt om i kommunen anordnar vi träffpunkter. I Lammhult har rödakorsgruppen sedan ett år tillbaka ett Trivselcafé varannan torsdag ojämna veckor klockan 15:00 på Lyckans höjd. Ingelstad rödakorsgrupp anordnar soppluncher och fredagsfika. I Nöbbele och Jät har rödakorsgrupperna trivselträffar med mat- eller fikaservering. Bara för att nämna några. 

Vänskapslinjen
Syftet med vänskapslinjen är att skapa en telefonkedja där äldre ringer äldre. Den riktar sig till dig som känner dig ensam eller som bara vill ha någon att prata med. Om du är intresserad av att vara en del av denna telefonkedja kan du antingen ha rollen att själv ringa upp eller bli uppringd. Hur många gånger i veckan du blir uppringd är helt upp till er att bestämma. I första steget tar vi på Röda Korset kontakten och matchar sedan ihop personer som vi tror kan ha glädje av varandra. Det ni talar om stannar mellan er. 

Medföljare 
Röda Korset erbjuder i samarbete med Växjö kommun äldre och synskadade ledsagning vid läkarbesök, shopping, apoteksbesök, tandläkarbesök med mera. Måndag till fredag kl 8:00 - 16:00. Kontakta oss för mer information!

Digital träffpunkt
En grupp äldre träffas digitalt och kommunicerar med varandra via surfplattor som skänkts av Svenska Röda Korset. 

Promenadgrupp
Varje torsdag promenerar våra volontärer med boende från ett särskilt boende i Växjö.

Övriga aktiviteter inom social verksamhet

Anhörigstöd
Röda Korset ger i samarbete med Anhörigföreningen ett socialt stöd genom besök i hemmet, medverkan på träffpunkter och genom att hjälpa till som medföljare. 

Kontakta oss

Marie Liljegren, verksamhetsutvecklare Social verksamhet

Tfn: 0470-213 93

Mobil: 0760-20 90 04

E-post: vaxjo.besok@redcross.se

Kontakta verksamheten

Marie Liljegren

Telefon: