Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Social verksamhet riktad till äldre

För tillfället är några av aktiviteterna som riktar sig mot äldre ej aktiva på grund av rådande pandemi!

Ensamma äldre och ofrivillig ensamhet
Äldres ensamhet, ofrivillig isolering och känsla av utanförskap är ett av de största sociala problemen i Sverige i dag och det växer hela tiden.  Känslan av ensamhet och isolering kan vara påfrestande både psykiskt och fysiskt. Behovet av medmänskliga insatser utöver det som samhället kan erbjuda är stort. Här är Röda Korsets sociala verksamhet ett viktigt komplement. Röda Korset är starkt engagerade i äldrefrågorna i Växjö kommun. Flera av rödakorsgrupperna i Växjö kommun har en social verksamhet för äldre på den egna orten. Ett besök eller samtal från Röda Korset ger ett avbrott i ensamheten och isoleringen och kan betyda mycket för individen. 

Bryt din egen isolering
Hos oss kan du få hjälp om du är känner dig ensam eller är isolerad i hemmet. Ett besök eller samtal från någon av Röda Korsets volontärer kan göra din vardag lite lättare och mer meningsfull. Kontakta oss för mer information på tfn: 0470 - 213 93.

Vill du bli volontär?
Röda Korset i Växjö har flera olika aktiviteter som du kan vara volontär på. Välj det som du tror skulle passa dig. Hur mycket tid du vill lägga på ditt volontäruppdrag bestämmer du själv i samförstånd med Röda Korsets volontärsamordnare.

Våra aktiviteter inom social verksamhet för äldre:

Besöksvänner
Äldre har möjlighet att en gång i veckan få hembesök av en av Röda Korset volontärer vare sig den äldre har eget boende eller bor på särskilt boende. Vad man gör under dessa besök kommer man själva överens om. Det kan vara att ta en promenad, prata över en kopp kaffe eller en stunds högläsning. 

Aktiviteter på äldreboende
På flera äldreboenden ordnar vi fikastunder, högläsning och promenadgrupper i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Stadsbiblioteket .

Träffpunkter
Växjö kommun driver i samverkan med Röda Korset nio lokala träffpunkter. Syftet med träffpunkterna är att äldre i sitt närområde ska få möjlighet till social samvaro och gemenskap. Träffpunkterna är öppna varje vecka och erbjuder bland annat bingospel, fika och lätt gymnastik.

Möteplats 4H-gården, Hovashaga
I samarbete med 4H har vi en träffpunkt för seniorer på 4H-gården, Hovshaga. Träffpunkten är öppen varje torsdag mellan klockan 14:30-16:00. Här kan du träffa djuren, ta en fika med andra seniorer och besökare och om du vill hjälpa till med lite enklare gårdssysslor. Aktiviteten är kostnadsfri och ingen föranmälan behövs. 

Vänskapslinjen
Syftet med vänskapslinjen är att skapa en telefonkedja där äldre ringer äldre. Den riktar sig till dig som känner dig ensam eller som bara vill ha någon att prata med. Om du är intresserad av att vara en del av denna telefonkedja kan du antingen ha rollen att själv ringa upp eller bli uppringd. Hur många gånger i veckan du blir uppringd är helt upp till er att bestämma. I första steget tar vi på Röda Korset kontakten och matchar sedan ihop personer som vi tror kan ha glädje av varandra. Det ni talar om stannar mellan er. 

Medföljare "Vi hänger med"
Röda Korset erbjuder i samarbete med Växjö kommun äldre och synskadade ledsagning vid läkarbesök, shopping, apoteksbesök, tandläkarbesök med mera. Måndag till fredag kl 8:00 - 16:00. Kontakta oss för mer information!

Digital träffpunkt
En grupp äldre träffas digitalt och kommunicerar med varandra via surfplattor som skänkts av Svenska Röda Korset. Projektet är ett samarbete mellan Röda Korset i Växjö, Wexnet och Svenska Kyrkan. 

Promenadgrupp
Varje torsdag promenerar våra volontärer med boende från ett särskilt boende i Växjö.

Övriga aktiviteter inom social verksamhet

Anhörigstöd
Röda Korset ger i samarbete med Anhörigföreningen ett socialt stöd genom besök i hemmet, medverkan på träffpunkter och genom att hjälpa till som medföljare. 

Kontakta oss

Marie Liljegren, verksamhetsutvecklare Social verksamhet

Tfn: 0470-213 93

Mobil: 0760-20 90 04

E-post: vaxjo.besok@redcross.se

Kontakta verksamheten