Träna svenska

Språkträning

Luleå

Vi är en grupp frivilliga som hjälper SFI-elever med extra träning i att använda och förstå svenska språket. Detta genom att få kontakt med svensktalande personer och i första hand prata om vanliga saker kanske genom en tidning eller bok och därigenom lära sig mer om svenska samhället.

Språkträning

Kontakta verksamheten

Birgitta Björklund och Eva Granlund