Vad kan Röda Korset göra i kriser?

Publicerad av: Eva Sunneborn, den 28 oktober 2022.

Med den här frågan i huvudet har Röda Korsets Hallsbergskrets inlett en serie informationsträffar dit medlemmar och allmänhet är välkomna. Aktörer i samhället som på olika sätt jobbar med kriser bjuds in för att berätta om det arbete de gör och vilken hjälp de kan ha av frivilligorganisationer som Röda Korset.

I mitten av oktober hölls det första informationsmötet i den här serien. Det ägde rum i Bergööska huset på öster i Hallsberg.

Förurom information bjöds under kvällen också på kultur. Styrelseledamoten i Hallsbergskretsen, tillika ordförande i Karin Bergöösällskapet, Inger Hellqvist visade Bergöövåningen efter information och fika.

Migrationsverket

Först ut att informera om sitt arbete och behovet av samarbete med civilsamhället var Migrationsverket. Nina Björck och Fredrik Indgren Ahlman berättade om arbetet på verkets avdelningskontor mitt i det centrala Örebro. Dels jobbar de med asylärenden som vanligt, dels med de många som kommer från Ukraina på grund av det pågående kriget. Flyktingarna från Ukraina i år går under EU:s massflyktsdirektiv. Det förlängdes nyligen att gälla fram till mars 2024 eftersom EU fruktar ett långt krig.

- Vi har många personer som besöker oss om än inte så många som under den stora flyktingvågen 2015-2016, sa Nina Björck.

- Det vi behöver göra är många olika moment med personer som vill stanna i Sverige beroende på varför de kommit hit. Boende har varit viktigt för de ukrainska flyktingarna. Här har vi ett nära och bra samarbete med kommunerna i länet, fortsatte Nina.

Det bekräftades av flyktingsamordnaren i Hallsbergs kommun, Maria Larsson, som också var med vid träffen tillsammans med kommunens krissamordnare Birgitta Rydén.

Röda Korset behövs!

- Att ni i frivilligorganisationer som Röda Korset behövs i arbetet med flyktingar är alldeles uppenbart, underströk Fredrik Indgren Ahlman.

Fortsättning följer

- Det här gav mersmak. Vi fortsätter till våren och hoppas att ännu fler vill komma och ta del av den här väsentliga informationen. Den är viktig för oss i frivilligorganisationerna när vi arbetar med krisplanering och i kriser, säger sekreteraren i Röda Korskretsen Ewa Sunneborn.

Text: Lars-Åke Stenström 

Fredrik Indgren Ahlman och Nina Björck, Migrationsverket