Första Hjälpen - kunskapsspridning

Vi erbjuder informationstillfällen om grunderna i första hjälpen.

Första Hjälpen - kunskapsspridning

Första hjälpen för alla Örebro rödakorskrets

Örebro

Första hjälpen för alla är ett utbildningskoncept där vi kostnadsfritt utbildar frivilliga informatörer till att genomföra korta informationstillfällen i första hjälpen i kretsens lokala område. Första hjälpen för alla är en kretsledd verksamhet.