Om oss

Välkommen till Åtvids Rödakorskrets

Efter bildandet av Åtvidabergs Röda korskrets 1931 bildades under kommande år flera kretsar i kommunen, bland annat i Björsäter, Grebo och Gärdserum. De har dock under senare tid samtliga uppgått i Åtvidabergs krets, som efter sista sammanslagningen ändrade namn till  Åtvids Rödakorskrets.

Kretsen hade 129 medlemmar vid årsskiftet 2022-2023.

Styrelse:
Anita Ericsson                ordförande                    070 630 2524
Solveig Arvidsson           sekreterare                    070 823 9367
Majvor Gärdeman          kassör                           073  816 3860

Revisorer:
Björn Nilsson                                                     0120-600 07
Jan Nordenström                                                070 553 52 45
Majvor Nilsson              ersättare                         0120-600 07

Valberedning:
Vakanta

Insamlingar:
Eva Bohlin                                                          0701 456 616

Kort historik om Åtvids Rödakorskrets 

Röda Korset i Åtvidaberg bildades den 11 mars 1931 med municipalläkaren Dr Carl Hugo Brundin som sin förste ordförande, ett uppdrag han kom att inneha i 20 år. I protokollet från det första sammanträdet framgår, att antalet medlemmar vid starten var 22, och att medlemsavgiften var 2 kronor om året. Idag är vi betydligt fler trots att medlemsavgiften är något högre.

Kretsen har under flera år förgäves sökt nya frivilliga till styrelsen och till valberedningen. Valberedningen har varit vakant sedan 2020. Vid vår årsstämma den 27 februari 2023 föreslog styrelsen, efter samråd med verksamhetsutvecklare på Svenska RK, en ministyrelse bestående av tre styrelsemedlemmar och där verksamheten begränsas till att driva Röda Korset Second hand Åtvidaberg (Mötesplats Kupan samt i mån av tid delta i insamlingar som anordnas vår och höst. Förslaget godkändes av stämman.