Om oss

 
 

Välkommen till Åtvids Rödakorskrets.

Efter bildandet av Åtvidabergs Röda korskrets 1931 bildades under kommande år flera kretsar i kommunen, bland annat i Björsäter, Grebo och Gärdserum. De har dock under senare tid samtliga uppgått i Åtvidabergs krets, som efter sista sammanslagningen ändrade namn till  Åtvids Rödakorskrets.

Kretsen hade vid årsskiftet 2022- 2023 129 medlemmar.

Styrelse:

Anita Ericsson                ordförande                    070 630 2524

Solveig Arvidsson           sekreterare                    070 823 9367

Majvor Gärdeman          kassör                           073  816 3860   

 Revisorer:

 Björn Nilsson                                                     0120-600 07

Jan Nordenström                                                070 553 52 45

Majvor Nilsson              ersättare                         0120-600 07

Valberedning:

Vakanta

Insamlingar:

Eva Bohlin                                                          0701 456 616