Om oss

 Välkomna till Kupan önskar Monica och Renée!

Välkommen till Åtvids Rödakorskrets.

Efter bildandet av Åtvidabergs Röda korskrets 1931 bildades under kommande år flera kretsar i kommunen, bland annat i Björsäter, Grebo och Gärdserum. De har dock under senare tid samtliga uppgått i Åtvidabergs krets, som efter sista sammanslagningen ändrade namn till  Åtvids Rödakorskrets.

Kretsen hade vid årsskiftet 2021- 2022 130 medlemmar.

Styrelse:

 

Karl-Erik Modin                ordförande                      013-55105,  0705 664 863

Pia Johansson                  vice ordförande               073 406 5933,  0120-161016

Lis-Karin Dahlgren            kassör                            0120-13604, 0703 022 608

Ulla Björn                         sekreterare                     0767 828 953

Anita Ericsson                   ansvarig Kupan               070 630 2524

Margit Modin                    ledamot                          013-55105

Margareta Johansson        ledamot                          0120-51037

Gunilla Zetterström           suppleant                        076 848 6900

Katarina Däljemar             suppleant                        073 180 8071      

 Hans Ölvebro                  adjungerad                      0702-819490        

 Revisorer:

Björn Nilsson                                                         0120-600 07

Jan Nordenström                                                   070 553 52 45

Majvor Nilsson              ersättare                            0120-600 07

Valberedning:

Vakanta

Frivilligledare

Sömnadsgrupp, lotterier: 

Ernstine Ekström                                               073 080 60 22

Insamlingar:

Eva Bohlin                                                           0701 456 616