Föreningsinformation

Årets kretsstämma hölls den 27 februari i Second handsbutiken Mötesplats Kupan i Åtvidaberg.

Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Resultat- och Balansräkning samt revisionsberättelse visas nedan.