Vår krets i Söderköping

Allt engagemang och arbete sker med hjälp av frivilligarbetare/volontärer.

Antalet medlemmar är ca 195 st.

Gruppen i Östra Ryd samt Sankt Anna Rödakorsgrupp ingår i Söderköpingskretsen.

Pågående projekt och aktiviteter, utöver våra verksamheter, är bl.a. att

  • boende och personal vid kommunens äldreboende bjuds på kaffe med dopp.
  • personer från kretsen besöker familjer som kommit som anvisningsflyktingar till vår kommun.
  • två av våra medlemmar ingår i ledningsgruppen för kommunens krisstödsgrupp.

Har Du frågor kring vår verksamhet är Du välkommen att antingen kontakta oss på soderkoping@redcross.se

eller ringa till Kristina Wibeck på 0708 29 26 83.