Stina och Margit

Röda Korset i Burlövs kommun

Röda Korset Burlöv
Varje dag jobbar våra volontärer med att hjälp ska nå fram till människor i utsatthet. Det här är vår arena, det är det här vi kan. Här är vår värld.

Välkommen till Röda Korset

Vi har för närvarande ingen verksamhet i Burlövs kommun men kontakta oss gärna på plats i någon av grannkommunerna:

Lomma
Staffanstorp
Malmö

Du behövs!

Vi arbetar aktivt med olika verksamheter för att stötta samhället på bästa sätt utifrån de lokala behov som finns, exempelvis inom områdena social delaktighet, hälsa, efterforskning och familjeåterförening, skydd, vård, krishantering och beredskap. Är du intresserad av att starta verksamhet i Burlöv är du välkommen att kontakta oss.

Bli volontär

Ett par timmar av din tid kan göra stor skillnad för andra. Och för dig. Här ser du alla lediga uppdrag nära dig. Kontakta oss om du inte hittar något uppdrag, så berättar vi mer om våra verksamheter och vilka möjligheter det finns att engagera sig. Välkommen att höra av dig!

Visar 20 uppdrag av 31

Rödakorsvärdar på sjukhuset i Malmö

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som Rödakorsvärd i sjukvården erbjuder du stöd till patienter och besökare på olika platser inom hälso- och sjukvården, exempelvis i sjukhusens entréer, på akutmottagni...
Plats: Malmö
Verksamhet: Rödakorsvärdar i sjukvården

Do you want to support asylum seekers at the Migration Agency's transit accommodation? We need more volunteers and a team leader!

You are needed! Voluntary involvement forms the very basis of the Red Cross's work. Location: Malmö By visiting people in the Migration Agency's transit accommodation, you contribute to strengthening the protection of their rights. You provide,...
Plats: Malmö
Verksamhet: Övrigt/Annat

Att kunna cykla är frihet, sa en nybliven cyklist! Vill du lära andra att cykla? Bli frivillig eller frivilligledare i Cykelskolan!

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom  cykelskolan  bidrar du till att  människor  lär sig att cykla, utveckla sitt självförtroende och övervinna sina rädslor. Cykla är inte bara att ta s...
Plats: Malmö
Verksamhet: Cykelskola

Stöd till förvarstagna

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att besöka  frihetsberövade personer på Migrationsverkets förvar  bidrar du till att stärka skyddet för deras rättigheter. Du ger, genom samtal och aktiviteter,...
Plats: Helsingborg
Verksamhet: Stöd till förvarstagna

Det finns många nyanlända som vill träna svenska. Bli frivillig eller frivilligledare!

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete.  Som frivillig inom Träna svenska bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Språket är viktigt för att komma in i det...
Plats: Malmö
Verksamhet: Träna svenska

Behoven är är stora. Bli frivillig eller frivilligledare till Besöksverksamheten för äldre ofrivillig ensamma!

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete.  Som frivillig  besök are hos äldre, sjuka eller ofrivilligt ensamma  medverkar  du  till att bryta negativa sociala mönster och ge ny kraft att hantera en svår...
Plats: Malmö
Verksamhet: Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Bli frivillig i Hjärtat - mat och gemenskap där det behövs som mest!

En av verksamheterna i vårt nystartade Röda Korsets hus är Hjärtat - en verksamhet för vuxna där vi erbjuder mat och gemenskap i en varm och välkomnande miljö, där det också finns möjlighet att duscha och att tvätta sina kläder. Maten är...
Plats: Malmö
Verksamhet: Tak över huvudet, kläder och mat

Engagera dig inom samhällsrådgivning

Du behövs!  Frivilligt engagemang u tgör  själva  grunden för Röda Korsets arbete.  Helsingborgs rödakorskrets bedriver verksamhet för människor som behöver stöd i grundläggande samhällsrådgivning och samhällsorientering. Verksamheten syftar till...
Plats: Helsingborg
Verksamhet: Information och Utbildning

Vill du hjälpa till i vårt café i vår Second hand-butik på Östergatan 17

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig  butiksmedarbetare  inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle  både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Ö...
Plats: Hässleholm
Verksamhet: Butik och café

Vill du hjälpa till i vår Second Hand-butik på Östergatan 17 i Hässleholm?

Ideellt uppdrag   Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig  butiksmedarbetare  inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle  både genom att möjliggöra återanvändning men också genom...
Plats: Hässleholm
Verksamhet: Butik och café