Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Kupan-café

Hästveda

HÄSTVEDA 
Denna verksamhet vänder sig framförallt till äldre personer för en stunds social samkväm för att motverka isolering och ensamhet.

Besöksadress. Torget, Hästveda
Postadress: Östra Storgatan 20, 282 75 Hästveda

Öppet fredagar kl.13:00-16:00 året runt. 

Kontakta verksamheten

Lena Wikström

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänsten Sösdala

Sösdala