Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Kupan-café

Hässleholm

Denna verksamhet vänder sig framförallt till äldre personer för en stunds social samkväm för att motverka isolering och ensamhet.

Öppet fredagar kl.13:00-16:00 året runt. 

Kontakta verksamheten

Lena Wikström

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Väntjänsten Sösdala

Sösdala