Stöd till förvarstagna

Vi besöker förvarstagna och erbjuder medmänskligt stöd genom samtal och aktiviteter.

Stöd till förvarstagna

Besöksverksamhet, Förvaret

Åstorp

Ge hopp! Ge medmänskligt stöd!

Människor som tas i förvar befinner sig i en utsatt situation då de är frihetsberövade. Migrationsverkens förvar är slutna miljöer där de frihetsberövade ofta är helt beroende av myndigheter och dess personal.

Röda Korsets besökare är en neutral part som kan lyssna och ge medmänskligt stöd genom att erbjuda samtal och aktiviteter till de som önskar.

Röda Korset besöker och ger stöd till asylsökande och andra migranter som är frihetsberövade på Migrationsverkens förvar. Målet är att motverka risken för personer i förvar förlorar sin självkänsla och värdighet, samt stärka skyddet för de förvarstagnas rättigheter och i största mån garantera att de behandlas värdigt och humant.

Vill du veta mer? Skicka ett mail till marianne.gustafsson@redcross.se

Kontakta verksamheten

Mira Hassan