Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksgruppen

Helsingborg

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Besöksverksamhet, Frihetsberövade

Helsingborg

Stöd till förvarstagna

Besöksverksamhet, Förvaret

Åstorp

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Cykling utan ålder

Helsingborg

Sömnadsverksamhet

Handarbetsgruppen

Helsingborg

Första hjälpen-grupper

Helsingborg första hjälpen-grupp

Helsingborg