Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskapsgruppen

Helsingborg

Att Röda Korset är en beredskapsorganisation är för många givet.

I Helsingborg har vi en lokal krisberedskapsgrupp som vid en kris i vårt samhälle kan mobilisera frivilliga till beredskapsinsatser där medmänskligt stöd och praktisk hjälp kan behövas.

Krisberedskapsgruppen träffats regelbundet och arbetar för att hålla beredskapen i kretsen aktuell. Är du intresserad av vårt arbete? Kontakta oss via mail på  krisberedskap.helsingborg@redcross.se

 

Kontakta verksamheten

Christel Petersen