Stöd till häktade och intagna på anstalt

Vi erbjuder besök och samtalsstöd till häktade och intagna.

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Besöksverksamhet, Frihetsberövade

Helsingborg

Vill du bryta isoleringen för någon som sitter häktad?

 Alla som sitter frihetsberövade är inte lika. En sak har de dock gemensamt, de har under en kortare eller längre tid skiljts från sina närmaste och fråntagits möjligheten att umgås med familj och vänner på ett naturligt sätt. Att vara isolerad innebär en stor påfrestning för den intagne med funderingar över sin livssituation, familj och framtid. Så här säger Frida som är volontär i Häktesbesöksgruppen:

"Jag är intresserad av det svenska rättssystemet och processerna och tänker att ingen är skyldig innan man är dömd. Vi får positiv feedback från de frihetsberövade som tycker att det är bra att få träffa vanliga människor som inte bär uniform."

Som frivillig besökare möter du människan bakom brottet som en neutral samtalspartner. Ditt besök bidrar till att tiden i häktet blir lättare. Röda Korset har sedan mitten av 1960-talet besökt häktade och intagna på landets olika kriminalvårdsanstalter. Verksamheten syftar till att besökarna bryter ensamheten en stund. Så här säger David som också är volontär i Häktesbesöksgruppen:

"Vi besöker människor som ännu inte är dömda och som kan komma från hela Sverige eller från andra länder. De som är långt hemifrån får sällan besök av anhöriga. Jag tycker det är intressant att träffa en blandning av människor som man kanske aldrig träffar annars."

För att få veta mer eller anmäla ditt intresse, skicka ett mail till marianne.gustafsson@redcross.se

 

”Jag är intresserad av det svenska rättssystemet och processerna och tänker att ingen är skyldig innan man är dömd.”

Frida, volontär

Kontakta verksamheten

Mira Hassan