Föreningsinformation

Kristianstadbygdens rödakorskrets

 

Du hittar verksamhetsberättelse för 2021 samt verksamhetsplan för 2022 längst ner på sidan!

 

Välkomna till Kristianstadsbygdens rödakorskrets. Vår största insamlingsverksamhet är Röda Korsets Second Hand & café, vilket också är en del i vårt hållbarhetsarbete för att minska klimatavtrycket i världen. Vår motto är ”Second hand is first hand”. Både i egna verksamhetsprojekt och i samarbeta med andra aktörer, arbetar vi för en bättre integration av nyanlända i vår kommun. Under ett år arbetstränar/praktiserar mellan 15 - 20 personer på vår Second Hand-butik.

Styrelsen

ORDFÖRANDE: Annika Karlsson email

VICE ORDFÖRANDE: Håkan Andersson email

MEDLEMSANSVARIG: Anca Alecu email

KASSÖR: Magnus Persson email

SEKRETERARE: Mats Berlin email

LEDAMOT: Kerime Berlin email

LEDAMOT: Conny Ljungren email

SUPPLEANT: Monika Born email

SUPPLEANT: Kerstin Karlsson email

ADJUNGERAD: Kristina Bergqvist email

 

Kontaktuppgifter valberedningen:

Birgitta Larsson Lindelof, 0727-12 45 11, email

Katy Wadbro, 0760 46 71 32

 

Verksamhetschef:

Kristina Bergqvist,

044-10 09 55

secondhand.kristianstad@redcross.se

 

Revisor:

Mats Bergström, revisor, 0733-12 51 75, email

Dan Löfgren, revisor, 0723-84 15 21, email

Birthe Jonsjö, ersättare, email