Kristianstadbygdens rödakorskrets

Du hittar verksamhetsberättelse för 2021 samt verksamhetsplan för 2022 längst ner på sidan!

Välkomna till Kristianstadsbygdens rödakorskrets. Vår största insamlingsverksamhet är Röda Korsets Second Hand, vilket också är en del i vårt hållbarhetsarbete för att minska klimatavtrycket i världen. Vår motto är ”Second hand is first hand”. Både i egna verksamhetsprojekt och i samarbeta med andra aktörer, arbetar vi för en bättre integration av nyanlända i vår kommun. Under ett år arbetstränar/praktiserar mellan 15 - 20 personer på vår Second Hand-butik.

Styrelsen

ORDFÖRANDE: Håkan Andersson email

VICE ORDFÖRANDE: Thomas Andersson 

SEKRETERARE: Monika Born email

KASSÖR: Magnus Persson email

MEDLEMSANSVARIG: Anca Alecu email

LEDAMOT: Kerime Berlin email

LEDAMOT: Conny Ljungren email

SUPLEANT: Ylva Torstensson

SUPLEANT: Elin Madsen

Kontaktuppgifter valberedningen

Birgitta Larsson Lindelof, 0727-12 45 11, email

Katy Wadbro, 0760 46 71 32

Revisor

Mats Bergström, revisor, 0733-12 51 75, email

Dan Löfgren, revisor, 0723-84 15 21, email

Birthe Jonsjö, ersättare, email