Om oss

I Kristianstad finns det två rödakorskretsar, Kristianstadsbygdens rödakorskrets och Österslövskretsen, med ca 500 medlemmar.

Rödakors- och rödahalvmånerörelsen är världens största kris- och katastroforganisation, med ca 120 miljon medlemmar. Om en katastrof inträffar i Kristianstad kommun, ska vår kris- och beredskapsplan vara på plats inom 4 timmar.

Vår vision är att, ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Röda Korset tar aldrig ställning i en konflikt eller i ett krig. Det är alltid den enskildes behov av hjälp och stöd som styr insaten. Röda korset står för villkorslös medmänsklighet. Röda Korsets sju grundprinciper.

  • Humanitet
  • Opartiskhet
  • Neutralitet
  • Självständighet
  • Frivillighet
  • Enhet
  • Universitet

Vill du bli medlem eller volontär? Kontakta oss gärna.

secondhand.kristianstad@redcross.se

Second Hand & Café Tel: 044-10 09 55

Du kanske.....
....vill stödja vårt arbete.
... vill bli medlem.
... är intresserad av ett frivilliguppdrag.
... är i behov av våra insatser.
... eller vill ta del av någon av våra utbildningar?

Oavsett vem Du är - Varmt välkommen till Röda Korset !

Överlag kan de olika kretsarnas arbete skilja sig åt men gemensamt för dem alla är att allt arbete vilar på Röda Korsets sju grundprinciper.

Utöver detta arbetar samtliga kretsar för att förbättra utsatta människors situation såväl lokalt som internationellt.

På hemmaplan engagerar vi oss exempelvis i socialt frivilligarbete medan den internationella ansträngningen innebär att vi samlar in pengar för Röda Korsets hjälparbete runt om i världen.

Vill du hjälpa till på något vis eller varför inte bli frivilligledare? Kontakta oss gärna!

”Tillsammans gör vi skillnad”