Liten hand i stor hand

Sju grundprinciper

Sju grundprinciper

Röda Korset har sju grundprinciper som används över hela världen. De vägleder oss i arbetet vi gör och är ett användbart verktyg för många olika typer av situationer.

Humanitet

Allt Röda Korset gör syftar till att förhindra och lindra mänskligt lidande vart det än uppstår och vem det än drabbar.

Opartiskhet

Röda Korset diskriminerar inte när det gäller nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter.

Neutralitet

För att bevara allas förtroende väljer Röda Korset inte sida i fientligheter.

Självständighet

Röda Korset är självständigt men med en stödjande roll till staten inom det humanitära området.

Frivillighet

Röda Korset är en organisation som bygger på frivillighet. Att engagera sig i Röda Korset är frivilligt och att ta emot hjälp från Röda Korset är också frivilligt.

Enhet

I varje land kan det finnas en enda nationell rödakors- eller rödahalvmåneförening. Den är öppen för alla och dess humanitära verksamhet ska omfatta hela landet.

Universalitet

Tillsammans bildar de nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna världens största mänskliga skyddsnät.

Hur används grundprinciperna?

Våra sju grundprinciper är en sammanhållande länk för hela rödakors- och rödahalvmånerörelsen och gäller för alla delar av organisationen. Grundprinciperna är vårt främsta verktyg och kompass. Det är utifrån dessa som vi sätter mål, prioriteringar och väljer arbetssätt samt använder i olika typer av situationer