Män lastar av hjälppaket från helikopter

Vår organisation

Vår organisation

Vi finns i 191 länder i världen för att hjälpa människor i kriser och katastrofer. I Sverige finns lokalföreningar över hela landet där tusentals volontärer är engagerade.

Genom vårt världsomspännande nätverk kan vi hjälpa på ett sätt som ingen annan organisation kan. Vi når fram även när det är svårt.

Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som grundades 1865. I dag är vi Sveriges största humanitära frivilligorganisation, med cirka 25 000 volontärer i drygt 400 lokalföreningar över hela landet. Vi tillhandahåller stöd och trygghet under kriser, delar ut mat och kläder vid ekonomisk brist, ger läxhjälp och skapar bistår med mötesplatser och efterforskning av saknade anhöriga. Vi är en viktig förening i den internationella rödakorsrörelsen och en stor bidragsgivare till systerföreningar i andra länder.

Här kan du se Svenska Röda Korsets stadgar (PDF), som gäller från 1 januari 2022. De fastställdes vid vår riksstämma 2021 (PDF).

Våra systerorganisationer

Svenska Röda Korsets systerorganisationer består av Röda Korsets Folkhögskola, Röda Korsets Högskola och Röda Korsets Ungdomsförbund.

  • Röda Korsets Folkhögskola (RKFH) i Skärholmen i Stockholm erbjuder kurser i ämnen som hållbarhet, mänskliga rättigheter och dokumentärfilm. Skolan ger även möjlighet att komplettera gymnasieämnen eller förbättra svenska efter SFI. Det finns både heltidskurser och deltidskurser.

  • Röda Korsets Högskola (RKH) utbildar sedan 1867 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Varje år examineras cirka 160 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Med människan i centrum och utblick mot världen erbjuder högskolan ledande utbildning och forskning inom omvårdnad och hälsa.

  • Ungdomsförbundet (RKUF) spelar en viktig roll för unga att engagera sig i globala och lokala frågor som rör humanitet och medmänsklighet. Organisationen är medlemsstyrd med cirka 7000 medlemmar. Ungdomsförbundet erbjuder gratis verksamheter för barn och unga i hela landet. Bland annat frukostar, läxhjälp, samtal och chattar med unga som behöver någon att prata med.

Röda Korset som organisation i världen

Det finns tre olika delar i den internationella rödakorsrörelsen. De vilar alla på samma värdegrund och styrs av samma principer. 

  1. Nationell rödakors- eller rödahalvmåneförening – finns i nästan varje land på jorden.
  2. Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC). Alla nationella föreningar samordnar sitt arbete genom IFRC, exempelvis vid akuta katastrofer. Federationen har sitt säte i Schweiz.
  3. Rödakorskommittén (ICRC) – rörelsens ansikte utåt i krig och konflikter. ICRC arbetar utifrån ett unikt mandat som bottnar i Genèvekonventionerna. De utbildar i humanitär rätt och ser till att krigets lagar efterlevs. Ofta är ICRC den enda internationella aktör som tillåts verka i konfliktdrabbade områden. 

Konferens visar riktningen för organisationen

Internationella rödakors- och röda halvmånekonferensen är rörelsens högsta organ. Konferensen hålls vart fjärde år. Alla stater som ratificerat Genèvekonventionerna går där samman med rörelsens delar för att diskutera viktiga humanitära frågor och göra gemensamma åtaganden. Det är ett unikt icke-politiskt forum där rörelsekomponenterna har samma röst som staterna.

Syftet med den internationella konferensen är att bidra till:

  • Respekt för och utveckling av internationell humanitär rätt.
  • Förbättra enskilda personers säkerhet och värdighet genom att stärka rättsliga ramar och policyer.
  • Forma den globala humanitära agendan – främja relationer, allianser och synergier.
Stor och liten hand

Sju grundprinciper vägleder Röda Korsets arbete

Våra grundprinciper