Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vår organisation

Vi finns i 192 länder i världen för att hjälpa människor i kriser och katastrofer. I Sverige finns lokalföreningar över hela landet där tusentals volontärer är engagerade.
Vi finns i 192 länder i världen för att hjälpa människor i kriser och katastrofer. I Sverige finns lokalföreningar över hela landet där tusentals volontärer är engagerade.

Genom vårt världsomspännande nätverk kan vi hjälpa på ett sätt som ingen annan organisation kan. Vi når fram även när det är svårt.

Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som grundades 1865. Vi har omkring 25000 volontärer i cirka 400 kretsar runt om i landet.

Vi är en viktig förening i den internationella rödakorsrörelsen och en stor bidragsgivare till systerföreningar i andra länder.

Här kan du se våra stadgar (gäller från 1 januari 2022). De fastställdes av vår Riksstämma 2021.

Röda Korset i världen

Den internationella rödakorsrörelsen består av tre delar som alla vilar på samma värdegrund och styrs av samma principer över hela jorden.

  • I nästan varje land på jorden finns en nationell rödakors- eller rödahalvmåneförening.
  • Alla nationella föreningar samordnar sitt arbete, exempelvis vid akuta katastrofer, genom Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, IFRC, med säte i Schweiz.
  • Rödakorskommittén, ICRC, är rörelsens ansikte utåt i krig och konflikter. ICRC arbetar utifrån ett unikt mandat som bottnar i Genèvekonventionerna. De utbildar i humanitär rätt och ser till att krigets lagar efterlevs. Ofta är ICRC den enda internationella aktör som tillåts verka i konfliktdrabbade områden.

Konferens visar riktningen för rörelsen

Internationella rödakors- och röda halvmånekonferensen är rörelsens högsta organ. Alla stater som ratificerat Genèvekonventionerna går där samman med rörelsens delar för att diskutera viktiga humanitära frågor och göra gemensamma åtaganden. Det är ett unikt icke-politiskt forum där rörelsekomponenterna har samma röst som staterna.

Syftet med den internationella konferensen är att bidra till:

  • Respekt för och utveckling av internationell humanitär rätt
  • Förbättra enskilda personers säkerhet, säkerhet och värdighet genom att stärka rättsliga ramar och policyer
  • Forma den globala humanitära agendan – främja relationer, allianser och synergier.

Den internationella konferensen fattar beslut i form av resolutioner. Den strävar efter att anta dessa resolutioner i samförstånd. Utöver resolutioner gör deltagarna också frivilliga åtaganden i form av utfästelser. Deltagarna uppmuntras att se till att konferensens beslut och resultat genomförs effektivt och uppmanas att rapportera om statusen för genomförandet av resolutioner och utfästelser genom frivillig rapportering.