Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Ledningsgruppen

Här presenteras ledningsgruppen för Svenska Röda Korset.
Här presenteras ledningsgruppen för Svenska Röda Korset.

Martin Ärnlöv

Generalsekreterare

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Tidigare anställningar: VD Bräcke diakoni, Akzo Nobel, SKF. Styrelseuppdrag: Famna (ordf), Radiohjälpen.

Susanna Sonander

Tf Stabschef

Caroline af Kleen

Chef Ekonomi och stöd

Utbildning: Magister i företagsekonomi med inriktning finansiering vid Stockholms universitet. Tidigare anställningar: Finanschef sub-saharan Africa på Arla Foods, stationerad i Nigeria, olika ledarbefattningar inom finans på Arla Foods Sverige och Unilever. 

Anders Pedersen

Chef Internationell verksamhet

Johann Knigge

Chef Nationell verksamhet

Utbildning: Fil.mag i historia och politik vid Göteborgs och Stockholms Universitet. Tidigare anställningar: Famna (Riksorganisation Idéburen Välfärd), COO Falck Emergency (Ambulans, Räddningstjänst, Kris- och katastrofhantering).

Patrik Nygren-Bonnier

Chef Kommunikation och insamling

Utbildning: Civilekonom, Högskolan i Växjö. Tidigare anställningar: Marknadschef IKEA Sverige och Åhléns. Marknads- och försäljningschef Swedbank Försäkring. Byråledare och projektledare på reklambyråer. Styrelseuppdrag: Marknadsföreningen i Stockholm

Åsa Alexandrow

Chef Human Resources

Utbildning: P-linjen vid Uppsala Universitet. Tidigare anställningar: 10 år som egenföretagare i roller som HR-konsult, interims HR-chef och förändringsledare inom flera branscher, bland annat Media, IT och läkemedelsindustrin, Nordisk HR-chef för Sony samt HR-roller inom Hewlett-Packard Sverige AB.

Ulrika Wickman

Chef Hälsa och vård

Utbildning: Kandidatexamen i social omsorg med inriktning äldre och funktionshinder. Tidigare anställningar: Olika chefsbefattningar inom Malmö Stad. Styrelseuppdrag: Famna- Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg.