På rodakorset.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Ledningsgruppen

Här presenteras ledningsgruppen för Svenska Röda Korset.
Här presenteras ledningsgruppen för Svenska Röda Korset.

Martin Ärnlöv

Generalsekreterare

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Tidigare anställningar: VD Bräcke diakoni, Akzo Nobel, SKF. Styrelseuppdrag: Famna (ordf), Radiohjälpen.

Anna Ernestam

Chef Ekonomi och stöd

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet. Tidigare anställningar: Tidigare auktoriserad revisor på Arthur Andersen, koncerncontroller på Duni, tillförordnad VD på Vectura Consulting AB samt Vice Vd för Eniro 118 118. Styrelseuppdrag: AB Göta Kanal-bolaget samt Lantmäteriet.

Cecilia Tengroth

Stabschef

Utbildning: Jur.kand. Stockholms universitet. Tidigare anställningar: Försvarshögskolan, Försvarsdepartementet, Civil Rights Defenders. Styrelseuppdrag: Folk och Försvar, Totalförsvarets Folkrättsråd.

Sofia Calltorp

Chef Internationell verksamhet

Utbildning: Politices Magister examen (Uppsala Universitet), Master of International Law and Human Rights (Columbia University, New York)
Tidigare anställningar: Olika befattningar inom UD och den svenska utrikesförvaltningen, bland annat i Sudan, Kenya och Geneve. Svensk ambassadör i Zimbabwe.

Johann Knigge

Chef Nationell verksamhet

Utbildning: Fil.mag i historia och politik vid Göteborgs och Stockholms Universitet. Tidigare anställningar: Famna (Riksorganisation Idéburen Välfärd), COO Falck Emergency (Ambulans, Räddningstjänst, Kris- och katastrofhantering).

Tord Pettersson

Avdelningschef Riksstämmogenomförande

Utbildning: Socionomexamen från Mitthögskolan i Östersund. Tidigare anställningar: Olika befattningar inom socialtjänsten Östersunds och Västerås kommun samt befattningar inom Svenska Röda Korset, bland annat avdelningschef Föreningsutveckling och tf Nationell chef samt rödakorsdistriktschef Jämtland och regionchef för Södra Norrland.

Anna-Karin Moden

Chef Kommunikation och insamling

Utbildning: Master of International Studies, University of Sydney, Bachelor of Arts i journalistik, The American University, Washington, DC. Tidigare anställningar: Kommunikationschef, Sverige för UNHCR; olika befattningar inom Läkare Utan Gränser under 10 år inom kommunikation och insamling, bl.a. tf. insamlingschef.

Åsa Alexandrow

Chef Human Resources

Utbildning: P-linjen vid Uppsala Universitet. Tidigare anställningar: 10 år som egenföretagare i roller som HR-konsult, interims HR-chef och förändringsledare inom flera branscher, bland annat Media, IT och läkemedelsindustrin, Nordisk HR-chef för Sony samt HR-roller inom Hewlett-Packard Sverige AB.

Ulrika Wickman

Chef Vårdverksamhet

Utbildning: Kandidatexamen i social omsorg med inriktning äldre och funktionshinder. Tidigare anställningar: Olika chefsbefattningar inom Malmö Stad. Styrelseuppdrag: Chileadoption.se