Ledningsgruppen

Ulrika Modéer

Tillträdande generalsekreterare
I augusti tillträder Ulrika Modéer som generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Hon kommer närmast från FN och utvecklingsprogrammet UNDP, i rollen som assisterande generalsekreterare och avdelningschef för externa relationer och påverkansarbete. Hon en av de högst placerade svenskarna inom FN-systemet.

Läs hela pressmeddelandet

Anders Pedersen

Tillförordnad generalsekreterare samt Chef Internationell verksamhet
Utbildning: Juristexamen, Lunds universitet, Sverige.
Tidigare anställningar: FN-representant till i Jordanien, FN-representant i Botswana, Stabschef Sida. Enhetschef, Utrikesdepartementet.

Katarina Tiväng

Tillförordnad biträdande generalsekreterare samt Stabschef
Utbildning: P-linjen vid Uppsala Universitet.
Tidigare anställningar: Regeringskansliet på Utbildning- och Näringsdepartementet, Svenska Röda Korset som planeringssamordnare och Skolverket som stabschef.

Caroline af Kleen

Chef Ekonomi och stöd
Utbildning: Magister i företagsekonomi med inriktning finansiering vid Stockholms universitet. Tidigare anställningar: Finanschef sub-saharan Africa på Arla Foods, stationerad i Nigeria, olika ledarbefattningar inom finans på Arla Foods Sverige och Unilever.

Johann Knigge

Chef Nationell verksamhet
Utbildning: Fil.mag i historia och politik vid Göteborgs och Stockholms Universitet. Tidigare anställningar: Famna (Riksorganisation Idéburen Välfärd), COO Falck Emergency (Ambulans, Räddningstjänst, Kris- och katastrofhantering).

Patrik Nygren-Bonnier

Chef Kommunikation och insamling
Utbildning: Civilekonom, Högskolan i Växjö. Tidigare anställningar: Marknadschef IKEA Sverige och Åhléns. Marknads- och försäljningschef Swedbank Försäkring. Byråledare och projektledare på reklambyråer. Styrelseuppdrag: Marknadsföreningen i Stockholm

Åsa Alexandrow

Chef Human Resources
Utbildning: P-linjen vid Uppsala Universitet. Tidigare anställningar: 10 år som egenföretagare i roller som HR-konsult, interims HR-chef och förändringsledare inom flera branscher, bland annat Media, IT och läkemedelsindustrin, Nordisk HR-chef för Sony samt HR-roller inom Hewlett-Packard Sverige AB.

Ulrika Wickman

Chef Hälsa och vård
Utbildning: Kandidatexamen i social omsorg med inriktning äldre och funktionshinder. Tidigare anställningar: Olika chefsbefattningar inom Malmö Stad. Styrelseuppdrag: Famna- Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg.