Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Ledningsgruppen

Här presenteras ledningsgruppen för Svenska Röda Korset.
Här presenteras ledningsgruppen för Svenska Röda Korset.

Martin Ärnlöv

Generalsekreterare

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Tidigare anställningar: VD Bräcke diakoni, Akzo Nobel, SKF. Styrelseuppdrag: Famna (ordf), Radiohjälpen.

Cecilia Tengroth

Stabschef

Utbildning: Jur.kand. Stockholms universitet. Tidigare anställningar: Försvarshögskolan, Försvarsdepartementet, Civil Rights Defenders. Styrelseuppdrag: Folk och Försvar, Totalförsvarets Folkrättsråd.

Caroline af Kleen

Chef Ekonomi och stöd

Utbildning: Magister i företagsekonomi med inriktning finansiering vid Stockholms universitet. Tidigare anställningar: Finanschef sub-saharan Africa på Arla Foods, stationerad i Nigeria, olika ledarbefattningar inom finans på Arla Foods Sverige och Unilever. 

Sofia Calltorp

Chef Internationell verksamhet

Utbildning: Politices Magister examen (Uppsala Universitet), Master of International Law and Human Rights (Columbia University, New York). Tidigare anställningar: Olika befattningar inom UD och den svenska utrikesförvaltningen, bland annat i Sudan, Kenya och Geneve. Svensk ambassadör i Zimbabwe.

Johann Knigge

Chef Nationell verksamhet

Utbildning: Fil.mag i historia och politik vid Göteborgs och Stockholms Universitet. Tidigare anställningar: Famna (Riksorganisation Idéburen Välfärd), COO Falck Emergency (Ambulans, Räddningstjänst, Kris- och katastrofhantering).

Per Westberg

Chef Kommunikation och insamling

Utbildning: Magister i företagsekonomi, Stockholms universitet. Diplom i PR- och Kommunikation, Berghs School of Communication. Tidigare anställningar: Vice generalsekreterare UNICEF Sverige, Naturskyddsföreningen, Enskilda Fondkommission (SEB)

Åsa Alexandrow

Chef Human Resources

Utbildning: P-linjen vid Uppsala Universitet. Tidigare anställningar: 10 år som egenföretagare i roller som HR-konsult, interims HR-chef och förändringsledare inom flera branscher, bland annat Media, IT och läkemedelsindustrin, Nordisk HR-chef för Sony samt HR-roller inom Hewlett-Packard Sverige AB.

Ulrika Wickman

Chef Hälsa och Vård

Utbildning: Kandidatexamen i social omsorg med inriktning äldre och funktionshinder. Tidigare anställningar: Olika chefsbefattningar inom Malmö Stad. Styrelseuppdrag: Chileadoption.se