Boende på asylboende Restad Gård

Vi kraftsamlar i varje kommun

Vi kraftsamlar i varje kommun

För att möta en föränderlig omvärld behöver vi ha en tydliga och stark lokal organisation. Vår målsättning är att vi år 2023 har en stark närvaro i varje kommun genom väl fungerande lokala föreningar – kretsar – som driver den lokala verksamheten.

Idag har vi lokala föreningar – kretsar – i flertalet kommuner. Du kan läsa mer om våra lokala verksamheter på respektive krets webbplats, där du också hittar alla kontaktuppgifter.

Män som kramas i gemenskap

Kontakta din lokala förening

Kontaktuppgifter kretsar