Frivilliga krisstödjare i Röda Korset-jacka

Vad vi gör

Vad vi gör

När kriser och katastrofer sker är vi snabbt på plats. Röda Korset kämpar i Sverige och globalt för att ingen ska lämnas ensam. Läs mer om var vi finns och vad vi gör.

Vi finns över hela världen för att hjälpa utsatta människor i kriser, krig och naturkatastrofer. Vi delar ut vatten och mat liksom erbjuder vård och värme. Röda Korset hjälper människor att bryta isolering och ger psykosocialt stöd. Vi återförenar splittrade familjer, stöttar människor på flykt och ser till att människors rättigheter i krig och fångenskap respekteras.

Läs mer om hur vi jobbar inom olika områden:

Ikon med ringande klocka

Kris och katastrof

Vi är snabbt på plats och hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer.

Läs om kris och katastrof
Ikon med figur och hjärta

Hälsa och vård

Vi jobbar för rätten till god och jämlik hälsa och för att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Läs om hälsa och vård
Ikon med personer i hus

Folkrätt och skydd

Vi kämpar för varje människas rätt till skydd och barns rätt att få leva med sin familj.

Läs om folkrätt och skydd

Bli en del av en medmänsklig värld – nu!

Vi har massvis med roliga och meningsfulla uppdrag som volontär, bland annat inom vår första hjälpen-verksamhet.

Humanitet, opartiskhet, neutralitet...

Våra sju viktiga grundprinciper
Världskarta med Röda länder där Röda Korset arbetar
Vi finns i 192 länder och är världens största mänskliga skyddsnät.