Deltagare på Röda Korsets riksstämma

Vår styrelse

Vår styrelse

Svenska Röda Korsets styrelse är det högsta beslutande organet mellan Riksstämmorna, och ytterst ansvarig för att stämmans beslut genomförs.

Anna Hägg-Sjöquist, ordförande

Anna Hägg-Sjöquist är bosatt i Stockholm. Invald 2021 som ordförande.

Anna har en gedigen bakgrund i Röda Korset både som frivillig, förtroendevald och senare som anställd under åren 1983 - 1998. Under dessa år arbetade Anna såväl i Röda Korsets nationella som internationella verksamhet och bodde och verkade i Chile och Sudan under ett antal år. Tillbaka i Sverige fick Anna i uppdrag att etablera barnrättsorganisationen Plan International i Sverige som Plan Sveriges första generalsekreterare. Som ordförande i FRII (numera Giva Sverige) medverkade Anna till att utveckla en kvalitetskod för att säkerställa god styrning, ledning och kontroll inom insamlingsbranschen. Anna kommer senast från en tjänst som generalsekreterare för Svenska FN-förbundet.

Fadi Barakat, vice ordförande

Fadi Barakat är bosatt i Malmö. Invald 2021.

Fadi har mångårig erfarenhet från att leda och utbilda Sveriges främsta organisationer inom mångfald och inkluderingsfrågor. 2018 och 2020 var han utsedd till en av Sveriges bästa chefer inom bland annat mångfald. Han har masterexamen inom Biomedicin där han bland annat sysslat med cancerforskning. Fadi har även utbildning inom organisation och ledarskap. Utöver detta så har Fadi arbetat som hållbarhetschef på Manpower samt suttit i styrelsen för ett flertal framgångsrika sociala företag.

Emma Knaggård Wendt, vice ordförande

Emma Knaggård Wendt är bosatt i Stockholm. Invald 2019.

Emma har akademisk utbildning i strategisk kommunikation och har genomgått styrelseutbildningar hos Michaël Berglund Board Value och Styrelseakademien. Hon arbetar främst inom områdena affärsutveckling, kompetensförsörjning och digital transformation. 2016 erhöll hon utmärkelsen Kompassrosen från Konungens stiftelse Ungt ledarskap där kombinationen av erfarenhet från ideell sektor, affärsutveckling och utveckling av individer premierades. Under åren 2009-2013 var Emma ordförande för Young Entrepreneurs of Sweden. Hon har också varit styrelseledamot i Mattecentrum och arbetande ordförande i Ung Cancer. Emma är i dag aktiv i Företagarnas Advisory board, med uppdrag att utveckla deras satsning för unga företagare. Emma är ledamot i Svenska Röda Korsets styrelses uppföljningsutskott och Svenska Röda Korsets Visselblåsarfunktion. 

Ingegerd Palmér, vice ordförande

Ingegerd Palmér är bosatt i Uppsala. Invald 2019.

Ingegerd är ordförande i Sveriges största rödakorskrets, Uppsalakretsen. Hon har varit medlem i Regionråd Mitt. Hon var tidigare rektor för Luleå tekniska universitet och för Mälardalens högskola. Hon har en lång och bred erfarenhet av ledning och styrning, som myndighetschef och från en mängd styrelseuppdrag.
Ingegerd är ledamot i styrelsen för Röda Korsets Högskola.

Martina Bruzelius, ledamot

Martina Bruzelius är bosatt i Uppsala. Invald 2019.

Martina var arbetande ordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund 2009-2012. Hon har en fil mag-examen med statsvetenskap som huvudämne samt en magisterexamen i ledarskap. Martina började som tjejgruppsledare i Röda Korsets Ungdomsförbund, och har varit aktiv som frivillig och förtroendevald i rödakorsrörelsen i snart tjugo år. De senaste tio åren har hon arbetat som handläggare och chef i såväl i idéburna som politiskt styrda organisationer på statlig och kommunal nivå. Martina arbetar idag som administrativ chef inom en av Uppsala kommuns förvaltningar.

Daniel Gardelin Zambon, ledamot

Daniel Gardelin Zambon är bosatt i Visby. Invald 2023.

Daniel studerade ekonomi i Linköping och har under de senaste tolv åren arbetat med ekonomi i olika företag i olika roller såväl som konsult som chef. I dag är han egenföretagare som ekonomi- och ledarskapskonsult. Han har gedigen erfarenhet av Röda Korset dels som ledamot i förbundsstyrelsen för Ungdomsförbundet, dels som kretsstyrelseledamot och kassör i Linköping samt som regionrådsledamot i Region Göta.

Malin Greenhill, ledamot

Malin Greenhill är bosatt i Stockholm. Invald 2023.

Malin utbildade sig till jurist i Uppsala, och arbetar nu på Försvarshögskolan. Genom åren har hon varit ledamot i en rad styrelser och rådgivande folkrättsgrupper. Malin har en bred erfarenhet av att arbeta nationellt och internationellt med folkrätt, hon har arbetat med folkrättsfrågor inom Svenska Röda Korset, UD, Sida, Försvarshögskolan, Diakonia och inom FN och EU.

Birgit Hansson, ledamot

Birgit Hansson är bosatt i Orminge, Nacka. Invald 2019.

Birgit är född i Norra Värmland och har arbetat som psykolog i många år. Därefter har hon skaffat sig erfarenhet av att arbeta politiskt, såväl som aktivist som parlamentariskt. Hon har varit ordförande i Psykologförbundet och Kvinna till Kvinna, vice ordförande i Saco och Skyddsvärnet samt rektor för Polishögskolan i Solna. Birgit är ordförande i Svenska Röda Korsets styrelses uppföljningsutskott.

Kari Isomaa, ledamot

Kari Isomaa är bosatt i Tvärred. Invald 2021.

Kari har en lång internationell yrkeserfarenhet från FN i Libanon,  svenska ambassaden i Saudiarabien, och seniora chefstjänster i privata multinationella företag, bland annat som VD för Volvo i Ryssland. Kari engagerade sig som volontär i Röda Korset i början på 80-talet och har sedan 2012 varit sekonderad från Svenska Röda Korset till IFRC och jobbat som chefsdelegat i olika länder runtom i Asien, Centralasien och Östeuropa. Kari tar med sig starka kompetenser inom humanitär diplomati, förändringshantering, ledningsfrågor och organisationsutveckling i komplexa och dynamiska miljöer. 

Amanda Jackson, ledamot

Amanda Jackson bor i Stockholm. Invald 2021.

Amanda har flerårig erfarenhet av att leda hållbarhetsarbetet inom internationella bolag inom såväl bank- och finans, tillverkande bolag samt logistik, transport och distribution, och har fått flera priser för sitt arbete. Idag är Amanda hållbarhets- och public affairschef på en ledande nordiskt logistik- och transportkoncern. Vidare har hon lång erfarenhet av styrelsearbete, som ordförande och styrelseledamot i olika typer av organisationer. Amanda har en ekonomiexamen och har även studerat internationell rätt.

Li Nester, ledamot och ordförande för Röda Korsets ungdomsförbund

Li Nester är bosatt i Stockholm. Invald 2023.

Li har under flera år engagerat sig i humanitära frågor och barn och ungas rättigheter inom RKUF, men också som vice ordförande för Stockholms FN-förenings ungdomssektion och som ombud i LSU. Utöver det har Li även praktiserat vid Sveriges FN-representation i Genève som sista delen av sin masterexamen i statsvetenskap.  

Ingrid Sievert Uddén, ledamot

Ingrid Sievert Uddén är bosatt i Stockholm. Invald 2023.

Ingrid är biträdande generalsekreterare för ForumCiv och frivillig i Södermalmskretsen. Ingrid arbetade som barnmorska för Palestinagrupperna på Gazaremsan i början på 1990 talet och har sedan dess arbetat för Röda Korset i Iran, Irak, Kambodja, Västafrika och Centraleuropa. Hon har även varit utsänd av Diakonia som regionchef för deras arbete i Mellanöstern och Nordafrika. Ingrid var anställd på Svenska Röda Korset i olika roller från 1997 till 2013. Ingrid har en bred civilsamhälleerfarenhet med särskilt kompetens inom om vård- och hälsofrågor.