Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vår styrelse

Svenska Röda Korsets styrelse är det högsta beslutande organet mellan Riksstämmorna, och ytterst ansvarig för att stämmans beslut genomförs.
Svenska Röda Korsets styrelse är det högsta beslutande organet mellan Riksstämmorna, och ytterst ansvarig för att stämmans beslut genomförs.

Margareta Wahlström, ordförande

Margareta Wahlström är bosatt i Stockholm. Invald 2017 som ordförande.

Margareta har trettiofem års erfarenhet av framför allt internationellt arbete i olika sammanhang. Under cirka femton år verkade hon som handläggare och chef inom internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och Svenska Röda Korset. Sedan 2000 har FN varit hennes huvudsakliga uppdrags- och arbetsgivare.

Kristina Ljungros, vice ordförande

Kristina Ljungros är bosatt i Stockholm. Invald 2015 och sedan 2017 vice ordförande.

Kristina är generalsekreterare i Astma- och Allergiförbundet. Har arbetat för nobelpristagare Kailash Satyarhi och varit fristående konsult som håller utbildningar i ledarskap, politisk påverkan och styrelsearbete. Kristina har tidigare varit förbundsordförande för RFSU, arbetat för Forum Syd och haft utlandsuppdrag i Asien, Afrika och Europa. Kristina har bred styrelseerfarenhet och är även styrelseledamot i Systembolagets dotterbolag IQ-initiativet.

Johan Norell Bergendahl, vice ordförande

Johan Norell Bergendahl är bosatt i Stockholm. Invald 2019 och sedan 2019 vice ordförande.

Johan har haft en mångårig karriär med många ledningspositioner inom Ericssonkoncernen. 2011 sadlade han om, utbildade sig till coach och har sedan dess verkat som coach och rådgivare inom ledarskap, strategi och affärsutveckling. Han kom i kontakt med Röda Korset i samband med flyktingmottagandet 2015 på centralen i Stockholm. Han har sedan dess varit aktiv i Röda Korsets krisstödsorganisation.

Katarina Struwe Orleifson, ledamot

Katarina Struwe Orleifson är bosatt i Levide på Gotland. Invald 2015.

Katarina var regionrådsordförande för Röda Korset på Gotland i åtta år innan hon blev invald i Svenska Röda Korsets styrelse. Hon har lång erfarenhet av ledning, styrning och konflikthantering, i dag som egenföretagare men dessförinnan bland annat som myndighetschef för kriminalvården på Gotland. Katarina är ledamot i Uppföljningsutskottet och i ledamot i styrelsen för stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar. Vice ordförande mellan 2016-2019.

Martina Bruzelius, ledamot

Martina Bruzelius är bosatt i Uppsala. Invald 2019.

Martina var ordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund 2009-2012. Hon har en fil mag-examen med statsvetenskap som huvudämne. Martina började som tjejgruppsledare i Röda Korsets Ungdomsförbund, och har varit aktiv som frivillig och förtroendevald i rödakorsrörelsen i drygt femton år. De senaste tio åren har hon arbetat som handläggare och chef i såväl i idéburna som politiskt styrda organisationer på statlig och kommunal nivå. Martina arbetar idag som enhetschef på Uppsala kommun.

Vera Carlbaum-Wrennmark, ledamot och ordförande för Röda Korsets ungdomsförbund

Vera Carlbaum-Wrennmark är bosatt i Stockholm. Invald 2018.

Vera Carlbaum Wrennmark från Stockholm har tio års erfarenhet som frivillig och förtroendevald inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Hon började i Kompisgruppen i Blackeberg och har därefter varit ledamot och vice ordförande i lokalföreningsstyrelsen i Stockholm Syd, nationell valberedare och de två senaste åren ledamot i förbundsstyrelsen. 2015 var Vera Carlbaum Wrennmark i Grekland och arbetade som volontärsamordnare och med psykologisk första hjälpen till människor på flykt.

Birgit Hansson, ledamot

Birgit Hansson är bosatt i Orminge, Nacka. Invald 2019.

Birgit är född i Norra Värmland och har arbetat som psykolog i många år. Därefter har hon skaffat sig erfarenhet av att arbeta politiskt, såväl som aktivist som parlamentariskt. Hon har varit ordförande i Psykologförbundet och Kvinna till Kvinna, vice ordförande i Saco och Skyddsvärnet samt rektor för Polishögskolan i Solna.

Emma Knaggård Wendt, ledamot

Emma Knaggård Wendt är bosatt i Stockholm. Invald 2019.

Emma har akademisk utbildning i strategisk kommunikation och har genomgått styrelseutbildningar hos Michaël Berglund Board Value och Styrelseakademien. Hon arbetar främst inom områdena affärsutveckling, kompetensförsörjning och digital transformation. 2016 erhöll hon utmärkelsen Kompassrosen från Konungens stiftelse Ungt ledarskap där kombinationen av erfarenhet från ideell sektor, affärsutveckling och utveckling av individer premierades. Under åren 2009-2013 var Emma ordförande för Young Entrepreneurs of Sweden. Hon har också varit styrelseledamot i Mattecentrum och arbetande ordförande i Ung Cancer. Emma är i dag aktiv i Företagarnas Advisory board, med uppdrag att utveckla deras satsning för unga företagare.

Ingegerd Palmér, ledamot

Ingegerd Palmér är bosatt i Uppsala. Invald 2019.

Ingegerd är ordförande i Sveriges största rödakorskrets, Uppsalakretsen. Hon har varit medlem i Regionråd Mitt. Hon var tidigare rektor för Luleå tekniska universitet och för Mälardalens högskola. Hon har en lång och bred erfarenhet av ledning och styrning, som myndighetschef och från en mängd styrelseuppdrag.
Ingegerd är ledamot i styrelsen för Röda Korsets högskola.

Angelica Rage, ledamot

Angelica Rage är bosatt i Forshaga. Invald 2015.

Angelica är kretsordförande i Forshagakretsen. Hon var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Forshaga och har omfattande erfarenhet av styrning inom den kommunala sektorn och av samarbete mellan kommuner.
Angelica var ledare i styrgruppen för projektet Strategi2023 som lades fram till Riksstämman 2019 och ledamot i Finansutskottet för Svenska Röda Korsets kapitalförvaltning. Angelica sitter också i Röda Korsets Högskola styrelse.

Gabriel Rappe, ledamot

Gabriel Rappe är bosatt i Nyköping. Invald 2019.

Gabriel har varit verksam som frivillig i Skärholmskretsen sedan 2011, först som vice ordförande och därefter som ordförande för Rödakorshuset. Gabriel arbetar idag som COO inom Facility Service med fokus på samhällsinfrastrukur och fastigheter. Dessförinnan var han vd för ett publikt företag inom ekologisk vattenrening med fokus på östra Afrika och Indien, och med kunder som till exempel MSB.

Johan Sohlberg, ledamot

Johan Sohlberg är bosatt i Västerås. Invald 2015.

Johan är domkyrkoklockare i Västerås domkyrka. Han har tidigare varit kretsordförande i Västerås och har en flerårig internationell erfarenhet genom uppdrag för framför allt Internationella rödakorskommittén (ICRC), Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) och UD. Han har även varit ledamot av Rädda Barnens nationella styrelse. Johan är även ledamot i Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond, Svenska Röda Korsets styreslses uppföljningsutskott och Svenska Röda Korsets Whistleblowingfunktion.