Ungdomar i utomhuspark på linbana

Vår historia

Vår historia

Svenska Röda Korsets historia är lång och rik. Sedan vi grundades 1865 har vi funnits på plats i kriser och katastrofer både nationellt och internationellt. På den här sidan hittar du några av de historiska insatser som gjort stort avtryck på vårt samhälle, där Svenska Röda Korset spelat en viktig roll.

År 1859 föddes två idéer som lade grunden för den internationella humanitära rätten och det humanitära arbetet som görs än idag över hela världen under Röda Korsets och Röda Halvmånens flagg. På ett slagfält i Solferino i norra Italien hade den schweiziske affärsmannen Henri Dunant sett förödelsen av krig och bestämt sig för att agera. Han föreslog att det behövdes regler som skyddar sårade soldater och sjukvården på slagfältet, och att det borde finnas hjälpföreningar i alla länder för att bistå den militära sjukvården att ta hand om sårade och sjuka i krig.

Kort därefter bildades nationella rödakorsföreningar över hela världen, med Svenska Röda Korset som en av de första. Sedan Svenska Röda Korset grundades har vi arbetat för att möta olika humanitära behov både i Sverige och utomlands. Än idag skapar vi våra verksamheter för att hjälpa utsatta människor i kriser, krig och naturkatastrofer.

I tidslinjen nedanför lyfter vi fram några av de nationella och internationella insatser som Svenska Röda Korset gjort under de år som föreningen funnits.

Vår historia

År 1859: En idé föds hos Henri Dunant

År 1865

Svenska Röda Korset bildas

Svenska Röda Korset grundades 24 maj 1865. De första åren ägnades åt förberedelser för humanitära insatser i eventuella krig och att starta en sjuksköterskeutbildning. Vi har ända sedan starten bistått systerföreningar runtom i världen med både finansiell, materiell och personell hjälp.

År 1867

Röda Korsets Högskola bildas

Emmy Rappe startade den första icke-religiösa utbildningen för sjuksköterskor i Sverige: Röda Korsets sjuksköterskeskola. Hon hade själv fått sin utbildning av Florence Nightingale vid St Thomas’ Hospital i London. Skolan har idag bytt namn till Röda Korsets Högskola men den utbildar fortfarande sjuksköterskor.

Till Röda Korsets Högskola

År 1871

Damkommittén bildas

Svenska Röda Korsets Damkommitté startades på initiativ av änkedrottning Josefina som ville hitta ett sätt att bidra till den nyskapade föreningen och dess syfte. Kort efter att Svenska Röda Korset bildats, samlade drottningen en grupp hovdamer för att börja bygga upp ett förråd av sjukvårdsmaterial. Förbandsmaterialet skapades bland annat från hundra år gamla kungliga dukar som kvinnorna styckade upp och sydde om.

År 1901

Vårt första nobelpris

När Nobels fredspris delades ut för allra första gången gick det till Rödakorsrörelsens grundare, Henri Dunant. Sedan 1901 har Rödakors- och Rödahalvmånerörelsen fått Nobels Fredspris ytterligare tre gånger.

År 1914-1918: Första världskriget

År 1915

63 000 krigsskadade transporteras genom Sverige

Under första världskriget arrangerade Svenska Röda Korsets invalidbyrå hemtransporten av cirka 63 000 invalidiserade tyskar, österrikare, ungrare, ryssar och turkar. I överenskommelsen med länderna åtog sig Svenska Röda Korset att ta hand om de skadade under färden genom Sverige. Ett 60-tal järnvägsvagnar gjordes om och förseddes med mottagnings-och operationsrum, totalt rymde de 250 patienter var. Varje vecka gick tre tåg i vardera riktning mellan Sassnitz och Haparanda.

År 1917

Vårt andra nobelpris

Internationella Röda Korset (ICRC) fick fredspriset 1917 för sitt humanitära arbete under första världskriget. Särskilt uppmärksammandes arbetet med nödhjälp till krigsfångar och att ICRC gjort det möjligt för krigsfångar att kommunicera med sina familjemedlemmar.

1920-talet: Uppbyggnaden av välfärden

Uppbyggnad av välfärden i Sverige

Sedan tidigt 1920-tal har Svenska Röda Korset varit en pådrivande kraft i uppbyggnaden av den svenska välfärden. Vi har initierat ett antal verksamheter som utvecklats och sedan tagits över av staten.

Ambulansflygplan 1923

År 1923

Svenska Röda Korset startar ambulansflyg

För att kunna hjälpa befolkningen i Norrland, där det var svårframkomligt och glest mellan hushållen, startade Svenska Röda Korset ambulansflyg. Denna pionjärinsats väckte stort uppseende och beundran både inom Sverige och utomlands och under flera år var Sverige ett föregångsland i fråga om sjuktransporter med flyg. Svenska Röda Korset hade ansvar för ambulansflygningarna ändå fram till 1935 då staten tog över.

År 1939-1945: Andra världskriget

Evakuering från koncentrationsläger med vita bussarna, 1945

1945

De vita bussarna

I slutskedet av andra världskriget fick Röda Korset i uppdrag att genomföra en aktion där människor räddades ur nazisternas fångläger.

Räddningsaktionen med vita bussarna 1945

År 1944

Vårt tredje nobelpris

Efter krigsslutet fick internationella Röda Korset (ICRC) 1944 års fredspris med motiveringen att organisationen ”…under kriget hållit den fundamentala idén om solidaritet mellan människor levande…”

1950-talet

Ett fältsjukhus i Korea 1950

År 1950

Fältsjukhus i Korea

När kriget bröt ut mellan Nord- och Sydkorea år 1950 skickade Sverige, under Röda Korsets flagg, ett fältsjukhus till Sydkorea. Fältsjukhuset upprättades bara några mil från krigsfronten och under det tre år långa kriget kom det att bemannas av nära 1200 delegater, vilket gör det till en av de största insatserna i Svenska Röda Korsets historia.

”Det koreanska folket minns med värme det som Sverige gjorde för att hjälpa vårt krigshärjade land”

—Källa: Jeong-Kyu Lee, Sydkoreas ambassadör i Sverige, den 15 juni 2020

1960-talet: Svenska Röda Korset ökar sitt internationella arbete

År 1963

Vårt fjärde nobelpris

Detta år fick Internationella Röda Korset (ICRC) och den Internationella Federationen av Rödakors- och Rödahalvmåneföreningar (IFRC) gemensamt ta emot Nobels fredspris. Motiveringen lyfte fram det viktiga arbetet de båda organisationerna gör i fred- och krigstid.

År 1968

Luftbro med stöd till Biafra

Våren 1968 omringade den nigerianska armén utbrytarrepubliken Biafra. Inbördeskriget i Nigeria hade pågått i nästan ett år, men nu var alla förbindelser med omvärlden brutna. Situationen utvecklades snabbt till en humanitär kris. Tillsammans med Internationella Röda Korset satte Svenska Röda Korset upp en luftbro in i det isolerade området för att kunna flyga in basföda och mediciner.

”Allt som allt hänger mellan tre och fyra miljoner människors liv på den smala tråd som de nattliga hjälpflygningarna utgör”

—Källa: CG von Rosen, pilot och delegat för Internationella Röda Korset

1980-talet

År 1985

Vård av torterade och krigsskadade startas

Verksamheten startades upp när Svenska Röda Korset märkte att den vanliga vårdkedjan inte riktigt kunde ta hand om personer som sökte hjälp för specifika fysiska och psykiska besvär. Behandlingscentren, som idag finns på sex olika platser i Sverige, hjälper årligen hundratals flyktingar, asylsökande och papperslösa som är traumatiserade av krig och tortyr. De flesta remitteras av sjukvården.

Mer om våra behandlingscenter

År 1986

Vår second hand-verksamhet startar

Vår Second Hand bygger på engagemang, frivillighet och delaktighet. Den första butiken, som fick heta Kupan, öppnades i Växjö 1986. Det som började med klädinsamling för biståndsändamål, och som utvecklades till en idé att starta en butik för att sälja överskottet, är idag även en samlingsplats för kretsarnas sociala verksamheter. Idag har vi cirka 260 butiker runt om i landet från Kiruna i norr till Ystad i söder.

2000-talet

2006

Vi börjar erbjuda vård för papperslösa

Röda Korset har länge kämpat för att alla, oavsett legal status, ska få tillgång till den vård de behöver. 2006 startade Svenska Röda Korset vårdförmedlingen för papperslösa. År 2013 kunde vi glädjas åt en ny lag som ger papperslösa rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård.

Mer om vår vårdverksamhet
Krisstödjare möter människor på gatan

2017

Attentatet på Drottninggatan

Efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm fredagen den 7 april 2017 var Röda Korset snabbt på plats. Människor som rörde sig i Stockholms centrala delar gavs möjligheten att få hjälp och medmänskligt stöd av Röda Korsets frivilliga krisstödjare och första hjälpen-grupper.

År 2018

600 frivilliga arbetar i skogsbränderna

Sammanlagt härjade tre stora skogsbränder samtidigt i Ljusdals kommun. Troligen startade bränderna av blixtnedslag den 14 juli. Den lokala räddningstjänsten insåg snart att bränderna var övermäktiga och att massiv vattenbombning krävdes. Den 18 juli kontaktades Röda Korset och samma dag kom uppdraget från MSB om att samordna de spontanfrivilliga som ville hjälpa i kampen mot de många skogsbränder som rasade på flera håll i landet.

Läs mer om vår insats vid skogsbranden

”Det första jag gjorde när jag kom hem var att hissa flaggan. Jag är otroligt tacksam över all den hjälp vi fått.”

—Källa: Evert Hansson, evakuerad från sitt hem i Ljusdals kommun under skogsbränderna 2018.

År 2020-2022

Vår insats under pandemin

Under coronakrisen hade Röda Korset en viktig roll i samhället. Genom lokalt arbete hjälpte vi utsatta att få rätt sjukvård, vaccinering, psykosocialt stöd och pålitlig information. Det var en livlina för tusentals sårbara människor.

Läs om vår coronainsats i Sverige
Hjälparbetare står vid ambulans

2014 till idag

Hjälper drabbade i Ukraina

Tack vare det stora stöd Röda Korset fått har vi kunnat hjälpa människor på plats sedan konflikten startade. Behoven hos civila kommer att vara enorma under lång tid framöver. Vi fortsätter som en neutral part att rädda liv i katastrofen.

Läs om arbetet i Ukraina
Stor och liten hand

Sju grundprinciper vägleder Röda Korsets arbete

Våra grundprinciper
Kvinna lär ut krigets lagar

Allt om krigets lagar

Krigets lagar