Verksamheter

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Besöksverksamhet

Första hjälpen-grupper

C4 första hjälpen-grupp

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Cykelskolan

Insamling

Insamlingsgrupp Kristianstadsbygden

Kristianstad

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Mötesplats

Kristianstad

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Samordningsmodell - Integrationsguider och Föreningslots