Stöd till häktade och intagna på anstalt

Vi erbjuder besök och samtalsstöd till häktade och intagna.

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Besöksverksamhet

Frivilliguppdrag:
Besökare till personer intagna på anstalt. Besöksverksamheten bidrar till att stärka människors sociala relationer och främjar god hälsa och välbefinnande. Röda Korsets besöksverksamhet på anstalt i Kristianstad har funnits under många år. 

Uppdragsbeskrivning:
Som frivillig besöker du en grupp internerade som önskar få besök av en rödakorsfrivillig. Besöken sker på förutbestämda tider och det är alltid två frivilliga från Röda korset per tillfälle. Som besökare medverkar du till att skapa ett avbrott i vardagen genom till exempel samtal och fika. Som besökare förstår och accepterar du Röda Korsets arbetssätt och följer anvisningarna för Röda Korsets besöksverksamhet. Du samarbetar med din frivilligledare och andra frivilliga verksamma inom besöksverksamheten. Du deltar i nätverksträffar för frivilliga och verkar för att stämningen i frivilliggruppen är öppen och tillåtande.

Omfattning:
Vi besöker anstalten i par enligt förutbestämda tider. Tillsammans bestämmer frivilliga och frivilligledare schema för besöken. För uppdraget deltar du även i utbildning och introduktion. Vi erbjuder milersättning och ersättning för andra utlägg i samband med besöksverksamheten mot kvitto.

Utbildning/handledning:
Som frivillig i besöksverksamheten erbjuds du:
· Rödakorskunskap 8 studietimmar a´45 minuter
· Introduktion: "Att vara frivillig", cirka 3 studietimmar
Därutöver finns fördjupningsutbildningar: Kris och medmänskligt stöd.

Frivilligprofil:
Vi förutsätter att du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i frivilligarbetet. Inom Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i vårt arbete. Människor med olika bakgrunder, etnicitet, kön, åldrar och funktionsnedsättningar breddar vår kompetens och vår förmåga att utföra vårt uppdrag.

Personliga egenskaper/förhållningssätt:
· Du är intresserad av och tycker om att skapa nya kontakter med människor
· Du är lugn och trygg
· Du är lyhörd och flexibel
· Du är empatisk och har en positiv livssyn
· Du tycker om att arbeta i grupp och har lätt för att samarbeta
· Du kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära
· Du är öppen för feedback och handledning

Ålder:
Du har fyllt 26 år

Kontakt:
Håkan Andersson