Läxhjälp

Vi ger extra stöd till de som studerar, ung som vuxen.

Läxhjälp

Läxhjälpsgruppen

Vi har idag Läxhjälpsgrupper på Albano- och Pilängsskolan. Läxhjälparna besöker skolan en eftermiddag i veckan och stödjer eleverna med framför allt läsinlärning. Verksamheten sker naturligtvis i ett intimt samarbete med skolan och dess lärare.

Kontakta verksamheten

Margith Löfvander

Telefon: