Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamhet

Målsättningen med besöksverksamheten i Lommakretsen är att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre, sjuka och handikappade. Detta gör vi genom att besöka personen där han/hon bor och att vara ett sällskap. Vi bestämmer gemensamt hur vi vill använda tiden. Kanske en pratstund över en kopp kaffe eller en promenad i omgivningarna. Inget hushållsarbete ingår i våra åtaganden.

"Ingen ska få lämnas ensam!"

Röda Korset bedriver inte direkt uppsökande verksamhet. Våra förmedlare kan vara biståndshandläggare, hemsjukvård och hemtjänst i kommunen samt anhörig eller god vän som kontaktar oss. Det kan också vara den person som önskar hjälp som själv tar kontakt med någon av de aktiva i kretsen.

Vi som jobbar i besöksverksamheten har alla avgett tystnadslöfte.

Besöksverksamheten bedrivs för närvarande endast i Lomma samhälle. Den är inte så omfattande, men vi söker hela tiden frivilliga som vill ge lite av sin tid till en person som önskar sällskap. Vi vet aldrig när önskemålen dyker upp och vi vill gärna ha beredskap. 

Vill du veta mer om besöksverksamheten i Lommakretsen? Välkommen att kontakta Stina Dalgart, frivilligledare, tel. 0733-709010