Verksamhet för hälsa och gemenskap

Söndagscafé

Lomma

Från och med februari 2023 gör vi ett uppehåll i våra söndagscaféer i Lomma på grund av vikande antal besökare.

Söndagscaféet startade för ett antal år sedan efter en önskan bland de äldre att kunna mötas på en söndag under enkla förhållanden.  Mötesplatsen har varit Havsblick, Lomma