Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Väntjänsten Lomma

Väntjänsten i Lomma rödakorskrets


Väntjänsten är den grupp i Lommakretsen som ansvarar för kalas/ fester och sammankomster på mötesplats Havsblick i Lomma samt besöksverksamheten. Vi är ett tjugotal volontärer som är engagerade på olika sätt och ger av vår tid - så mycket vi kan, vill och orkar.

 ”Lönen” är den uppskattning vi får av dem vi jobbar för. Till det kan vi lägga att vi själva tycker att det är väldigt roligt det vi håller på med! Vi är glada att våra evenemang är välbesökta och uppskattade. Antalet volontärer i gruppen varierar över tid, med personer som - enligt dem själva - fallit för åldersstrecket och nya som önskar få vara med. Arbetet leds av frivilligledare Stina Dalgart, tillika ordföranden i Lomma rödakorskrets och vår målgrupp är de äldre i Lomma.

Noggrann planering
Väntjänstgruppen har möte inför varje evenemang för att planera detaljerna, allt ifrån bordens placering till vad som skall serveras och eventuellt bakas samt fördela ansvaret. Bland våra kalas/ fester och tillställningar hittar vi dagtid: söndagscafé, julfest, påskfest, kanelbullens dag, höstfest. Och när det är fest är det också musikunderhållning. Vi ordnar också Trivselkvällar, där vi har en inbjuden gäst som föreläser alternativt underhållning med t.ex. sång och musik.

Alla våra evenemang anslås på flera platser i Lomma, i Lomma kommuns Evenemangskalender, på Bjärreds bibliotek samt i kalendern på vår hemsida. Vi tar en liten avgift 20 - 40 kr beroende på evenemang.

Det lilla extra
Inom Väntjänsten finns också besöksverksamheten. Det kan t.ex. handla om en stund vid kaffebordet eller en promenad. Det är det där lilla extra i vardagen som vi bjuder på och som också är till ömsesidig glädje. Vad som inbegrips i vår besöksverksamhet finns nedskrivet i ett dokument. I och med att besöksverksamheten ingår i Väntjänsten har vi alla skrivit på ett tystnadslöfte.

Månar om varandra
Vi ser också till att ta hand om oss själva och varandra i Väntjänsten. Årets höjdpunkt är när vi samlas till julklappsspelet i januari. När tärningen är kastad och spelet börjar sprider sig ett härligt kämpahumör runt bordet om de stora fina paketen.

Vill du vara med? Hör av dig till Stina Dalgart, tel. 0733 709010

2022-03-12/giho