Verksamhet för hälsa och gemenskap

Väntjänsten

Lomma

Väntjänsten är den grupp i Lomma som ansvarar för kalas/ fester och sammankomster på Mötesplats Havsblick i Lomma samt besöksverksamheten. Vi är ett femtontal frivilliga som är engagerade på olika sätt och ger av vår tid - så mycket vi kan, vill och orkar.

 ”Lönen” är den uppskattning vi får av dem vi jobbar för. Till det kan vi lägga att vi själva tycker att det är väldigt roligt det vi håller på med! Vi är glada att våra evenemang är välbesökta och uppskattade. Antalet frivilliga i gruppen varierar över tid, med personer som - enligt dem själva - fallit för åldersstrecket och nya som önskar få vara med. 

Noggrann planering
Väntjänstgruppen har möte inför varje evenemang för att planera detaljerna, allt ifrån bordens placering till vad som skall serveras och eventuellt bakas samt fördela ansvaret. Bland våra kalas/ fester och tillställningar hittar vi dagtid: kanelbullens dag, höstfest,
julfest samt påskfest. Och när det är fest är det också musikunderhållning. Vi ordnar också Trivselkvällar, där vi har en inbjuden gäst som föreläser alternativt underhållning med t.ex. sång och musik.


Alla våra evenemang anslås på flera platser i Lomma, i Lomma kommuns Evenemangskalender, på Bjärreds bibliotek, Bjärred Centrum, Medbogarhuset i Bjärred samt i kalendern på vår webbsida. 

Det lilla extra
Inom Väntjänsten finns också besöksverksamheten. Det kan t.ex. handla om en stund vid kaffebordet eller en promenad. Det är det där lilla extra i vardagen som vi bjuder på och som också är till ömsesidig glädje. Vad som inbegrips i vår besöksverksamhet finns nedskrivet i ett dokument. I och med att besöksverksamheten ingår i Väntjänsten har vi alla skrivit på ett tystnadslöfte.

Månar om varandra
Vi ser också till att ta hand om oss själva och varandra i Väntjänsten. Årets höjdpunkt är när vi samlas till julklappsspelet i januari. När tärningen är kastad och spelet börjar sprider sig ett härligt kämpahumör runt bordet om de stora fina paketen.


2023-07-12/giho