Stöd till häktade och intagna på anstalt

Vi erbjuder besök och samtalsstöd till häktade och intagna.

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Häktesbesök Malmö

Malmö

Stöd till häktade och intagna på anstalt är en del av Svenska Röda Korsets program Stöd till frihetsberövade.

Att vara besökare på häkte innebär att vi träffar intagna som är häktade. Det betyder att den intagna är misstänkt, inte dömd för något. Hur lång tid en intagen är häktad varierar. Ibland kan häktningstiderna vara långa. Det är åklagaren som beslutar om den häktade ska ha restriktioner, vilket betyder att den intagnas kontakter med omvärlden begränsas. Ibland krävs tillstånd av åklagaren för att våra besökare ska få besöka häktade med restriktioner.

Ett medmänskligt stöd för isolerade

Malmökretsen av Svenska Röda Korset erbjuder stöd till häktade på häktet i Malmö. Genom att besöka häktade bidrar du till att stärka skyddet för deras rättigheter. Du ger, genom samtal, medmänskligt stöd för att stärka psykisk hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande i en mycket utsatt situation. 

Bli frivillig i Häktesbesök

Om du är intresserad av att bli frivillig kan du antingen kontakta haktesbesok.malmo@redcross.se eller på annonsen om volontäruppdrag för häktesbesök. 

Telefon:

0