Stöd till häktade och intagna på anstalt

Häktesbesök

Enligt Svenska Röda Korsets Strategiska inriktning för 2020-23 ska Röda Korset stödja utsatta människor med fokus på de som är mest isolerade från resten av samhället. I samband med detta har landets kretsar fått i uppdrag att starta besöksverksamheter för frihetsberövade, där möjligheten finns.

Sverige har fått internationell kritik för att människor sitter isolerade under orimligt långa perioder i häkte. Runt om i landet besöker frivilliga rödakorsare människor i häkten. Besöken ger de häktade avbrott i isoleringen och ger medmänskligt stöd.

Ett medmänskligt stöd för isolerade

Malmökretsen har inlett en verksamhet på häktet i Malmö, vars syfte är att erbjuda medmänskligt stöd till dem som sitter isolerade. De häktade är enligt Röda Korsets mål, en målgrupp som starkt behöver stöd då de befinner sig i en krissituation och har inte möjlighet att träffa sina anhöriga. Detta är alltså en väldigt utsatt grupp som vi inom Svenska Röda Korset ska stötta med start från och med våren. I denna process har vi tjänstemannastöd från Svenska Röda Korset, och planen är att erbjuda våra första besök i början av våren 2022.

Bli frivillig i Häktesbesök

Om du är intresserad av att bli frivillig kan du antingen kontakta haktesbesok.malmo@redcross.se eller skicka en ansökan när annonsen om frivilligt uppdrag i häktesbesöket finns tillgänglig.

Kontakta verksamheten