Stöd till häktade och intagna på anstalt

Häktesbesök

Enligt Svenska Röda Korsets Strategiska inriktning för 2020-23 ska Röda Korset stödja utsatta människor med fokus på de som är mest isolerade från resten av samhället. I samband med detta har landets kretsar fått i uppdrag att starta besöksverksamheter för frihetsberövade, där möjligheten finns.

Sverige har fått internationell kritik för att människor sitter isolerade under orimligt långa perioder i häkte. Runt om i landet besöker frivilliga rödakorsare människor i häkten. Besöken ger de häktade avbrott i isoleringen och ger medmänskligt stöd.

Ett medmänskligt stöd för isolerade

Malmökretsen kommer att inleda en verksamhet på häktet i Malmö, vars syfte är att erbjuda medmänskligt stöd till dem som sitter isolerade. De häktade är enligt Röda Korsets mål, en målgrupp som starkt behöver stöd då de befinner sig i en krissituation och har inte möjlighet att träffa sina anhöriga. Detta är alltså en väldigt utsatt grupp som vi inom Svenska Röda Korset ska stötta med start från och med våren. I denna process har vi tjänstemannastöd från Svenska Röda Korset, och planen är att erbjuda våra första besök i början av våren 2022.

Bli frivillig i Häktesbesök

I det skede där vi befinner oss nu, rekryterar vi frivilligledare som tillsammans med verksamhetsutvecklare från kretsen kan etablera verksamheten. Under hösten kommer en nationell rekryteringskampanj att starta, vilket kommer att vara utgångspunkten för den lokala rekryteringsprocessen av frivilliga. Efter det kommer frivilliga och frivilligledare att utbildas och senare kommer verksamhetstillfällen att planeras in. Mer information kommer under hösten.

Kontakta verksamheten