Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Akuten

Malmö

Som Rödakorsvärd i sjukvården erbjuder du stöd till patienter och besökare på olika platser inom hälso- och sjukvården, som i sjukhusens entréer, på akutmottagningar, vårdavdelningar. Du hjälper till med praktiska saker som att vägleda bland hissar och korridorer, ringa efter sjukresor och hämta kaffe, om patienten får dricka, eller bara lyssna och vara sällskap när väntan blir lång.

Rödakorsvärdar skapar lugn och trygghet

Volontärer på sjukhuset ger psykosocialt stöd och hjälper människor tillrätta där de placeras t.ex. vid ingångarna väntrum eller en avdelningar. De kan även hjälpa till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort som att hjälpa till med telefonsamtal eller ordna något att dricka om patienten får det.

Rödakorsvärdarna möter alla människor förutsättningslöst och med respekt. De har kunskap och beredskap för att möta människor i utsatta situationer och förståelse för olika behov och reaktioner.

Gruppen på Akuten är en av de först startade Rödakorsvärdar i landet. Som volontär möter man alla sorters människor som behöver akut vård. Här är det ofta snabba möte men det finns även utrymme för längre samtal, när väntan på besked kan dröja, om vilken åtgärd och avdelning som ska kopplas in för vidare behandling.

Tid: Måndag till fredag utifrån schema

Plats: Akuten, Ruth Lundskogsgata 5, Skånes Universitets Sjukhus i Malmö

Bli volontär i Rödakorsvärdar Akuten

Gruppen på akuten har för närvarande inga rekryteringsbehov.

Kontakta verksamheten

malmo@redcross.se

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Entré

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Kvinnokliniken

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdarna Vårdavdelningar